Affordable Access

Diyarbakır ilinde mükelleflerin vergiye ilişkin tutum ve algı analizi

Authors

Abstract

Diyarbakır’da yaşayan vergi mükelleflerinin vergiyi algılama biçimleri, ödedikle¬ri vergilerin adaleti, vergi yükü, vergi kaçakçılığı ve vergi idaresi hakkında neler düşün¬düklerini saptamaya yönelik bu çalışmada, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi mükellefleriyle KDV’ye muhatap olan tüketicilerden oluşan 395 adet vergi mükellefinin anket sorularına verdiği yanıtlar analiz edilmiş ve sağlanan bulgular ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmadan sağlanan bazı önemli bulgular şöyle özetlenebilir: Diyarbakır’da yaşayan mükelleflerin büyük bölümü ödedikleri verginin yükünü çok ağır hissetmekte, vergilerin adaletli olmadığını düşünmektedirler. Vergi mükelleflerinin çoğunluğu devletten bekledikleri kamu hizmetlerinin karşılı¬ğı olarak düşündükleri vergileri, aldıkları kamu hizmetine oranla fazla bulmaktadırlar. Mükelleflerin büyük bir bölümü de, ödedikleri vergilerle finanse edilen kamu harcamala¬rında savurganlığın olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden, mükelleflere yöneltilen devletin artan gelir gereksiniminin nasıl karşılaması gerektiği sorusuna, mükelleflerin yarısına yakını devletin harcamalarını kısması gerektiğini savunmaktadır. Mükelleflerin yarıya yakını vergi kaçıran diğer mükelleflerin bu davranışını hoş karşılamamaktadır. Ayrıca, mükellefler vergi aflarına da sıcak bakmamaktadırlar.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments