Affordable Access

Living Labs - att arbeta med användardriven innovation

Authors
Publisher
Lunds universitet/Institutionen för informatik
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Living Labs
 • Innovation
 • Lead-Users
 • Användardriven Innovation
 • Innovationsprocesser
 • Vinnova
 • Informatics
 • Systems Theory
 • Informatik
 • Systemteori
 • Mathematics And Statistics

Abstract

Living Labs är ett koncept för utveckling av innovativa produkter och tjänster på IKT-basis och utvecklades under senare delen av nittiotalet vid universitetet MIT. Inom Living Labs finns ännu inga klara metoder och riktlinjer för hur arbetsprocessen bör gå till, vår ambition var att belysa områden som vi såg som kritiska för processen. Vi fann det också intressant att studera vilka förväntningar det fanns på Living Labs samt vilka fördelar och nackdelar den här projektformen gav. Vi avgränsade oss till fyra projekt och genomförde explorativa intervjuer med varje projektledare. Våra intervjuer visade på att konceptet har fått positiv respons, de inledande faserna har fungerat väl och det är också där det finns flest klara metoder och riktlinjer. Vår studie visade på att den största problematiken i projekten uppstod i slutet av arbetsprocessen. Resultatet åskådliggjorde att det fanns stor efterfrågan på tydliga metoder, främst beträffande implementering och kommersialisering.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F