Affordable Access

Nikša Koboević MA Achieved a Master's Degree Titled "Methods and Ways of Ensuring Hole Fabrication Quality During Drilling Process of Composite Materials”

Authors
Publisher
University of Dubrovnik
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - 12-KOBOEVIÆ-MAG.doc "Naše more" 50(3-4)/2003. 170 ISSN 0469-6255 (170-170) Mr. sc. NIKŠA KOBOEVIĆ OBRANIO MAGISTARSKI RAD POD NAZIVOM “METODE I NAČINI OSIGURANJA KVALITETE PRI IZRADI OTVORA BUŠENJEM U KOMPOZITNIM MATERIJALIMA" Nikša Koboević MA Achieved a Master's Degree Titled "Methods and Ways of Ensuring Hole Fabrication Quality During Drilling Process of Composite Materials” Nikša Koboević, dugogo- dišnji nastavnik na Veleučilištu u Dubrovniku, obranio je 29. svibnja 2003. magistarski rad pod naslovom: “METODE I NAČINI OSIGURANJA KVA- LITETE PRI IZRADI OTVORA BUŠENJEM U KOMPOZITNIM MATERIJALIMA" i time stekao akademski stupanj magistra tehničkih znanosti iz znanstvenog polja strojarstvo smjer: OBRADA ODVAJANJEM ČESTICA. Javna usmena obrana magistarskog rada održana je na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru pred povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Vlado Prusina, red. prof., predsjednik povjerenstva; dr. sc. Ante Mišković, red. prof., mentor; dr. sc. Roko Cebalo, red. prof., član povjerenstva. Obrani su bili također nazočni kolege s Veleučilišta u Dubrovniku i Strojarskog fakulteta u Mostaru. Magistarski rad ima ukupno 151 stranicu, 115 slika, 40 tablica i 86 bibliografskih jedinica, te sažetak i životopis. Rad ima 10 poglavlja, popis literature, popis slika i popis tablica. U prvom poglavlju “Uvod” prikazani su opći podaci o kompozitnim materijalima, točnosti izrade otvora u kompozitnim materijalima, te osnovni ciljevi istraživanja koji se odnose na metode osiguranja kvalitete izrade otvora u kompozitnim materijalima, provjeru postavki i definiranje pouzdane metodologije identifikacije procesa bušenja. Drugo poglavlje “Kompozitni materijali” sadrži i definira strukturu i osobinu kompozitnih materijala te mogućnosti primjene. Dana su svojstva kompozitnih materijala, opterećenja elemenata od kompozitnih materijala te primjena kompozitnih materijala u industriji. Treće poglavlj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F