Affordable Access

A szépség beállítása – Krasznahorkai László regényuniverzumáról –

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Tamás_Dénes tézis magyar 1 A doktori értekezés összefoglalója Tamás Dénes A szépség beállítása – Krasznahorkai László regényuniverzumáról – Szeged, 2009 2 Az értekezés középpontjában Krasznahorkai László prózairodalma áll. Ezt a korpuszt próbálja az értekezés egy viszonylag egységes szempontrendszert kiépítve értelmezni. Az értelmezés nem arra törekszik, hogy monografikus igénnyel kimerítse Krasznahorkai prózáját, hanem inkább azt próbálja végigkövetni, ahogy az értelmezési szempontból kiindulva Krasznahorkai művei párbeszédre foghatók. A disszertáció első fele az értekezés szempontrendszerének kiépítésére vállalkozik. Ez több lépcsőn keresztül történik meg. Maga Krasznahorkai prózájának recepciótörténete képezi a kiindulópontot, amely számos tanulsággal szolgál az értekezés későbbi menetére vonatkozólag. A recepciótörténetből derül ki, hogy Krasznahorkai prózája a recepciót meghatározó elméleti előfeltevések szempontjából egy hanyatlástörténetnek mutatkozik, aminek a viszonylatában az első regényt prózapoétikai szempontból kevésbé sikeres regények követik. Az értekezés azt próbálja bebizonyítani, hogy ez a megközelítés mögött meghúzódó elméleti előfeltevések tulajdonképpen túlságosan rövidre fogott következtetéseket eredményeznek, és elvétik Krasznahorkai írásművészetének egyik fontos tétjét. Ez a tét ugyanis nem ragadható meg irodalomelméleti terminusokban, hanem filozófiai implikációkat is hordoz, és nem más, mint amit az értekezés címe is állít: a szépség beállítása. Ahhoz, hogy bevezethesse a vizsgálódás szempontját az értekezés egy elméleti fejezet erejéig kitér azokra az előfeltevésekre, amelyek meghatározták a Krasznahorkai- recepció alakulását. Meglátásom szerint a prózapoétikai újításokra fókuszáló ukkérzékenység. Jauss és Paul de Man közötti vita felelevenítésé és továbbgondolásán keresz

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments