Affordable Access

A ditrói alkáli masszívum lamprofírjainak petrogenezse

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Batki Anikó_PhD tézisek_2009 Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskola Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék A DITRÓI ALKÁLI MASSZÍVUM LAMPROFÍRJAINAK PETROGENEZISE PhD értekezés tézisei BATKI ANIKÓ Témavezető Dr. Pál-Molnár Elemér Szeged 2009 2 I. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI A Ditrói Alkáli Masszívum [DAM] a Gyergyói-havasok (Keleti-Kárpátok, Románia) D-i és DNy-i részét képezi. A DAM a XX. század első felében Európa egyik legjobban megkutatott és egyben keletkezését tekintve, a legvitatottabb földtani képződménye volt. Ismertségét, a kezdetekben, főleg Albert Streckeisen kőzettani munkáinak köszönhette. Az elmúlt másfél évszázad kutatásait olyan neves geológusok neve fémjelzi, mint Herbich Ferenc, Fellner Alajos, Koch Antal, Szádeczky Gyula, Mauritz Béla, Vendl Miklós, Földvári Aladár, Pantó Gábor, Alexandru Codarcea, Emil Constantinescu, Jakab Gyula, Brian Upton, Godfrey Fitton és Pál-Molnár Elemér. A DAM több magmás kőzettípus és a hazai, illetve a nemzetközi szakirodalomban meghonosodott magmás kőzetnév (ditróit – szodalitos nefelinszienit, orotvit – alkáligabbró-alkálidiorit, ditróessexit – alkálimonzogabbró- alkálimonzodiorit) locus typicusa (Pál-Molnár, 1994, 2008). Míg a DAM ásvány- és kőzettanára, szerkezetére, keletkezésének módjára, idejére, valamint a kőzetek és ércek gazdasági potenciáljára vonatkozóan számos tudományos munka született, a masszívum területén megjelenő lamprofír teléreket eddig csak érintőlegesen vizsgálták (Mauritz, 1912; Mauritz et al., 1925; Streckeisen, 1954; Anastasiu, Constantinescu, 1982). Mivel a DAM északi részén található a lamprofírok legtöbb kontaktusa természetes feltárásban a masszívum más kőzettípusaival, ezért a vizsgált terület az Orotva-patak és jobb oldali mellékágainak (Tarnica-, Tászok-, Fülöp- Gudu- Török- és Nag

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F