Affordable Access

Politik Parti ve Politik Lider Reklamları

Authors
Publisher
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Sosyal Bİlİmler (Genel)

Abstract

Microsoft Word - ABSTRACT.doc 292 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Sayı:1, 2006 POLİTİK PARTİ VE POLİTİK LİDER REKLAMLARI Hüseyin Sabri KURTULDU(*) ÖZET Amacı, politik parti ve politik lider içerikli reklam kampanyalarının seçmenlerde bir tatmin oluşturup oluşturmadığını belirlemek olan araştırma, seçmenlerin demografik özellikleriyle politik lider ve politik parti unsurları arasında, seçmenlerin sosyo kültürel özellikleriyle politik parti ve politik lider unsurları arasında ve yine politik parti reklamlarıyla politik lider reklamları arasında ilişkilerin bulunduğunu göstermektir. Aynı zamanda tatmin göstergelerinin hem politik lider hem de politik parti unsurları bazında farklılık gösterdiği gözlemlenmektedir. Anahtar kelimeler: Politik lider ve politik parti reklamları, seçmen tatmini. ABSTRACT This study analyzing the voters’ satisfaction level of advertisement campaign including politic party and politic leader finds the following close relations between voters’ demographic characteristics and politic leader and party; voters’ socio cultural characteristics and politic party and leader; politic party advertisement and politic leader advertisement. Additionally, this study points out that satisfaction indicators are different from the view of both politic leader and politic party. Keywords: Politic leader and politic party advertisement, voter’s satisfaction * Yrd.Doç.Dr., İşletme Bölümü, İİBF, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 61080, Trabzon 293 1. GİRİŞ “Politik pazarlama, siyasilerin seçim dönemlerinde parti politika ve ideolojilerini ve de parti lideri olarak düşüncelerini ve projelerini pazarlayabilmek için başvurdukları bir dizi eylem olarak tanımlanabilir. Bu eylemlerden biri de politik reklam olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok unsurdan oluşan politik reklam daha çok yoğun seçim kampanyalar

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments