Affordable Access

High Efficiency Power Converter for Low Voltage High Power Applications

Authors
Publisher
Technical University of Denmark (DTU)
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Emnet For Denne Ph
 • D
 • Afhandling Er Design Af Effektelektroniske Dc-Dc Konvertere Med Meget HøJ Virkningsgrad Til Anvendel
 • Lav IndgangsspæNding Samt HøJ UdgangsspæNding
 • Disse Konvertere Anvendes I Stigende Grad Indenfor Vedvarende Energisystemer Baseret På BræNdselscel
 • Batterier Eller Solceller
 • Anvendelserne Omfatter NøDstrøMsanlæG (Ups)
 • Decentrale Mikro-KraftvarmeanlæG
 • Transportsystemer Så Som Elektriske Hybridbiler
 • Gaffeltrucks Samt SæRlige Anvendelser Indenfor Generering Af Elektrisk Energi Til KøLecontainere På
 • Campingvogne
 • Både
 • AfmæRkningsbøJer M
 • M
 • Der Gennemgås State-Of-The-Art På Området
 • De Bedste Af De PræSenterede Konvertere Opnår Rimelige HøJe Virkningsgrader Ved HøJe IndgangsspæNdin
 • Men Da De Fleste Systemers StøRrelse Og Pris AfhæNger Af Virkningsgraden I Det Kritiske Arbejdspunkt
 • Bliver Virkningsgraden Ved Minimal IndgangsspæNding Og Maksimal Udgangseffekt AfgøRende For Detsamle
 • Bortset Fra En Ureguleret V6 Konverter Udviser Alle Offentliggjorte Konvertere Dog Kraftigt Faldende
 • Der Foretages En Detaljeret Analyse Af De VæSentligste Tabsfaktorer I Konvertere Til HøJe Effekter O
 • Analysen Konkluderer At: • Korrekt Dimensionerede Effekttransformatorer Til Lav IndgangsspæNding Og
 • • Hvis Boost Konvertere Designes Optimalt
 • Vil Disse Kunne Opnå Langt HøJere Virkningsgrad End Tilsvarende Buck Konvertere
 • • Anvendelsen Af Voltage Clamp KredsløB Til Beskyttelse Imod OverspæNdinger På Switchkontakterne I B
 • Voltage Clamps Er Ikke LæNgere NøDvendige Og Virker I øVrigt Ikke
 • Hvis Konverteren Er Korrekt Designet
 • • Det Er Muligt At Opnå SæRdeles HøJ Virkningsgrad
 • Virkningsgrader På Op Til 98% Er Demonstreret På En 1
 • 5 Kw Konverter
 • Worst Case Virkningsgraden Er 96
 • 8%
 • Der Gennemgås Mulighederne For Atskalere Udgangseffekten På Konverteren I Området Fra 1-10 Kw
 • Der Skal Parallelkobles Et Stort Antal Power Mosfets For At Opnå En Udgangseffekt På 10 Kw
 • Der Er Behov For Pålidelig Og Robust Parallelkobling
 • Som Ikke NedsæTter Switch Tiderne
 • Endvidere Viser Analysen
 • At De HøJe VekselstrøMme På PrimæRsiden Vil VæRe SvæRe At Skalere P
 • G
 • A
 • Komponenternes Fysiske StøRrelse Kombineret Med IndtræNgningsdybden I Kobber
 • Endelig
 • PræSenteres Der En Ny Metode Til Delvis Parallelkobling Af Flere Effekttrin I Isolerede Boost Konver
 • Ved At BegræNse Parallelkoblingen Til De Få Kritiske Områder Med HøJ Belastning Opnås En Kosteffekti
 • LøSningen Sikrer Automatisk StrøMdelingen Mellem Alle Parallelkoblede Effekttrin
 • LøSningen Kan Endvidere Anvendes I Alle Typer Boost Konvertere Og Kan – I Princippet – Udvides Til P
 • Det Nye Princip Er Demonstreret I 2 Prototype Konvertere
 • En Dobbelt 3 Kw Konverter Og En Firdobbelt 10 Kw Konverter
 • Der Er Målt Virkningsgrader Op Til 98
 • 2%
 • Og De Laveste Virkningsgrader Ved Lav IndgangsspæNding Og HøJeste Udgangseffekt Ligger Imellem 96
 • 5% Og 96
 • 9%
 • The Topic Of This Thesis Is The Design Of High Efficiency Power Electronic Dc-To-Dc Converters For H
 • Low-Input-Voltage To High-Output-Voltage Applications
 • These Converters Are Increasingly Required For Emerging Sustainable Energy Systems Such As Fuel Cell
 • Battery Or Photo Voltaic Based Energy Systems
 • Applications Include Systems For Emergency Power Back-Up (Ups)
 • De-Centralized Combined Heat And Power Systems
 • Traction Applications Such As Hybrid Electrical Vehicles
 • Forklift Trucks And Special Applications Such As Low Emission Power Generation For Truck And Ship Co
 • And Remote Power Generation For Light Towers
 • Camper Vans
 • Boats
 • Beacons
 • And Buoys Etc
 • A Review Of Current State-Of-The-Art Is Presented
 • The Best Performing Converters Achieve Moderately High Peak Efficiencies At High Input Voltage And M
 • However
 • System Dimensioning And Cost Are Often Determined By The Performance At The System Worst Case Operat
 • Except For The Non-Regulating V6 Converters
 • All Published Solutions Exhibit A Very Significant Drop In Conversion Efficiency At Minimum Input Vo
 • A Detailed Analysis Of Dominant Loss Factors In High Power Converters For Low Voltage Applications I
 • The Analysis Concludes That: • Power Transformers For Low Voltage High Power
 • If Properly Designed
 • Will Have Extremely Low Leakage Inductance
 • • If Optimally Designed
 • Boost Converters Will Be Much More Efficient Than Comparable Buck Type Converters For High Power Low
 • • The Use Of Voltage Clamp Circuits To Protect Primary Switches In Boost Converters Is No Longer Nee
 • On The Other Hand
 • They Will Dramatically Increase Power Losses
 • Moreover
 • If A Converter Is Properly Designed
 • Primary Side Voltage Clamp Circuits Will Not Even Work In Low Voltage High Power Converters
 • • Very High Conversion Efficiency Can Be Achieved
 • Peak Efficiency Of 98% And Worst Case Minimum Efficiency Of 96
 • 8% Are Demonstrated On A 1
 • 5 Kw Converter
 • The Ability To - And Challenges Involved In - Scaling Of Power Converters For Low Voltage Applicatio
 • The Analysis Concludes That Power Mosfets Needs To Be Paralleled Extensively To Scale Power Level To
 • Maintaining Fast Current Switching And Reliable Current Sharing Is Essential
 • Further
 • The High Ac-Current Carrying Loop On The Converter Primary Side Will Become Increasingly Difficult T
 • Finally A New Method For Partial Paralleling Of Multiple Primary Power Stages In Isolated Boost Conv
 • Maximum Benefit Of Scaling In Terms Of Higher Efficiency And Lower Cost Is Preserved By Only Paralle
 • Dynamic Current Sharing Is Inherently Guaranteed Between Parallel Power Stages
 • The Principle Can Be Applied To All Isolated Boost Type Converters And
 • In Principle
 • An Unlimited Number Of Power Stages Can Be Paralleled
 • Feasibility And Operation Of The New Topology Are Demonstrated On A Dual 3 Kw And A Quad 10 Kw Proto
 • Measured Peak Efficiency Is 98
 • 2% And Worst Case Minimum Efficiency Is Between 96
 • 5% And 96
 • 9%

Abstract

High Efficiency Power Converter for Low Voltage High Power Applications - DTU Orbit (18/03/14) High Efficiency Power Converter for Low Voltage High Power Applications - DTU Orbit (18/03/14) Nymand M, Andersen MAE 2010. High Efficiency Power Converter for Low Voltage High Power Applications. Kgs. Lyngby, Denmark: Technical University of Denmark (DTU). 164 p.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments