Affordable Access

Download Read

Veïnatge i exempció fiscal a Valls: a propòsit de les franqueses atorgades al segle XIV i XV

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

article_03 Quaderns de Vilaniu, 36: 41-75 (1999) '^^ Quaderns d'Història VEÏNATGE I EXEMPCIO FISCAL A VALLS: A PROPÒSIT DE LES FRANQUESES ATORGADES AL SEGLE XIV I XV per Jordi Morelló i Baget Paraules clau: demografia medieval, exempció fiscal, franqueses, Valls Resum: L'estudi, centrat en el cas de Valls, mostra que, per ser admès amb la condició de veí, calia obtenir franqueses temporals, és a dir, exoneracions d'impostos i altres prestacions que les autoritats de la ciutat atorgaven als forans a fi i efecte d'afavorir el dinamisme demogràfic i econòmic. A partir de diverses disposicions emanades del Consell local, l'autor presenta els trets i les particularitats de la política d'afranquiciament desenvolupats entre la segona meitat del segle XIV i final del segle XV. Examinant un gran nombre d'exempcions (unes 180, d'acord amb la llista que s'adjunta en l'article), podem observar l'evolució d'aquesta pràctica en tot allò que afecta els beneficiaris, és a dir: el seu número d'identificació, lloc d'origen i professions. D'altra banda, podem contrastar aquestes dades amb la normativa corresponent —per exemple, en relació als períodes d'exempció—. Finalment, volem assenyalar el caràcter parcial d'aquestes franqueses, ja que hi havia contribucions que no eren exonerades. És per aquesta via que es pot qüestionar la liberalitat, més aparent que real, ja que al cap i a la fi era utilitzat amb la finalitat d'atreure nous contribuents. Abstract: As it is noticed in the town of Valls (Tarragona), the entrance ina^neigbo'urhood was usually foUowed by the granting of temporal franchises, that is to say, the exémptioh.from taxes (and other Services) that the municipalities granted to foreigners, in order to increase the population and the development of certain activities or services. Analyzing some rules coming from the Council of Valls, the author points out the directions and peculiarities of these enfranchisements, between the second half of the XIVth century an

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments