Affordable Access

Development and optimization of metoprolol succinate gastroretentive drug delivery system

Authors
Publisher
Croatian Pharmaceutical Society
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • Metoprolol Sukcinat
 • Zadržavanje U želucu
 • Box-Behnkenovo Dizajniranje
 • Plutajuće Tablete
 • Kinetika OslobađAnja
 • Kontrolirano OslobađAnje
 • Metoprolol Succinate
 • Gastroretention
 • Box-Behnken Design
 • Floating Tablets
 • Release Kinetics
 • Controlled Release

Abstract

U radu je opisan razvoj sustava za isporuku metoprolol sukcinata (MS) s kontroliranim oslobađanjem i produljenim vremenom zadržavanja u želucu (GR), u svrhu poboljšanja bioraspoloživosti. Primijenjen je Box-Behnkenov model, a kao zavisne varijable izabrane su nove kombinacije natrijevog alginata (SA), natrijeve soli karboksimetilceluloze (NaCMC) i magnezijevog aluminometasilikata (MAS). Vrijeme plutanja (Flag), t25, t50, t75 i difuzijski eksponent kao zavisne varijable otkrili su da količina SA, NaCMC i MAS ima značajan učinak (p < 0,05) na t25, t50, t75 i Flag. Pripravljenim tabletama određena je masa, debljina, tvrdoća, lomljivost, sadržaj ljekovite tvari i sposobnost plutanja. Oslobađanje MS praćeno je 24 h. Rezultati pokazuju da je oslobađanje kontrolirano, a vrijeme plutanja 16 h. Oslobađanje iz optimiranog pripravka MS01 slijedi kinetiku prvog reda (R2 = 0,9868, n = 0,543), što ukazuje na difuziju koja ne slijedi Fickov zakon već anomalni transport difuzijom i bubrenjem.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F