Affordable Access

Varsel om uppsägning - Påverkar sektorstillhörighet investerarnas reaktion?

Authors
Publisher
Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Business And Economics

Abstract

Microsoft Word - Kandidatuppsats - Varsel om uppsägning.docx ! ! Företagsekonomiska institutionen FEKH89 Examensarbete i finansiering på kandidatnivå Vårterminen 2013 Varsel om uppsägning Påverkar sektorstillhörighet investerarnas reaktion? Författare: Kalén, Kristofer Larsson, Axel Nordström, Johan Handledare: Tore Eriksson Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Holger Crafoords Ekonomicentrum Tycho Brahes väg 1 223 63 Lund, Sverige SAMMANFATTNING Titel: Varsel om uppsägning – Påverkar sektorstillhörighet investerarnas reaktion? Seminariedatum: 2013-06-05 Kurs: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15 HP Författare: Kristofer Kalén, Axel Larsson, Johan Nordström Handledare: Tore Eriksson Nyckelord: Varsel om uppsägning, Eventstudie, Effektiva marknadshypotesen, Aktiepriser, Sektorer. Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilken effekt, mätt som avvikande avkastning, varsel om uppsägning har på kort sikt på svenska företags aktiekurser. Den syftar till att identifiera, tolka och jämföra hur marknaden reagerar på tillkännagivandet av varsel om uppsägning inom tjänste- respektive tillverkande sektorn. Metod: Med syftet som utgångspunkt har en kvantitativ metod valts. En eventstudie används för att undersöka avvikande avkastning för de olika sektorerna. Resultaten signifikanstestas därefter utifrån tidigare formulerade hypoteser. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen utgörs av tidigare forskning inom varsel om uppsägning samt den effektiva marknadshypotesen. Empiri: Kvantitativ data används i form av aktiekurser för företag som har varslat om uppsägning under perioden 2003-01-01 till 2012-12-31. Företagen har delats in i tjäns

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F