Affordable Access

Verdaguer i els seus amics de la comarca de l’Anoia

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article_14 XIV Verdaguer i els seus amics de la comarca de l'Anoia per ANTONI BOADA Les relacions entre Mossèn Cinto Verdaguer i la gent d'Igualada o bé de la comarca de l'Anoia, o en tot cas amb certes vinculacions, tenen alguns antecedents. La primera vegada que el nom d'Igualada es troba referenciat en els papers de Verdaguer és en una carta dirigida a Marià Aguiló, des de Can Tona, el 25 de desembre de 1868, en la qual diu: «Al punt en que sortia dels exercicis, que duraren deu dies com és cos- tum, a la direcció d'aquell eclesiastich, amich de la poesia, rector alguna hora de Igualada...» Segons les anotacions del verdaguerià Josep M." Casacuberta, Mossèn Cinto parlava de Ramon Sala i FulguruU, que havia estudiat a la Univer- sitat de Barcelona, havia estat profesor de Retòrica i Poètica al seminari de Vic i després Rector de Santa Maria de Igualada entre els anys 1859 i 1868, i aleshores era vice-rector i catedràtic de Moral. Ramon Sala i Fulgurull (Vic, 1823-1899), fou catedràtic i rector del se minari de Vic, canonge penitencier, vicari capitular de la seu vigatana, funda- dor i director del setmanari religiós de Vic «El Domingo», i censor i més tard director de «La Veu de Montserrat», periòdic vigatà, fundat l'any 1878, i batejat amb aquest nom per Mossèn Cinto i en CoUell. Mossèn Ramon Sala fou director espiritual de Verdaguer i de CoUell, un fet de veritable trascendencia, per la orientació religiosa de Verdaguer, sobre- tot en els seus darrers anys de seminarista i en els immediatament següents després de la ordenació sacerdotal, període crucial de la seva vida. I anem ara a obrir la galeria dels anoiencs amics de Verdaguer. JAUME SERRA I ]ORDI, CANONGE DE VIC A les set del matí del 26 d'abril del 1847 nasqué a Igualada un noi que seria batejat el mateix dia a l'església parroquial de Santa Maria, imposant-li els noms de Jaume, Jordi i Josep. El batejà el Reverent Josep Capdevila, prevere i vicari. Aquell nadó de poques hores

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments