Affordable Access

Renewal of burrows by the common vole as the indicator of its numbers

Authors
Publication Date
Keywords
  • Burrow
  • Cmr Method
  • Microtus Arvalis
  • Numbers Indicator
  • Renewal Of Burrows
  • Odnawianie Nor
  • Liczebność
  • Nora

Abstract

Sprawdzano, czy zachodzi rzeczywista korelacja pomiędzy liczbą odnowionych nor a liczebnością norników, która stanowi podstawowe założenie wzglednej metody oceny liczebności. W tym celu w ciągu 2 lat wykonano 6 jednomiesięcznych prób na dwóch jednohektarowych polach lucerny. Tę zasadniczą serię badań uzupełniono doświadczeniami, które pozwoliły zaobserwować szybką dynamikę odkopywania nor i rozbudowywania kolonii (Ryc. 1).

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments