Affordable Access

Jaarverslag <i>Zeeleeuw</i> 2009

Authors
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - Jaarverslag Zeeleeuw 2009.docx Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) Jaarverslag Zeeleeuw Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) Wandelaarkaai 7 B-8400 Oostende Tel. +32-(0)59-34 21 30 Fax +32-(0)59-34 21 31 E-mail: [email protected] www.vliz.be Jaarverslag Zeeleeuw 2009 Andre Cattrijsse Deze publicatie dient als volgt te worden geciteerd: Cattrijsse, A. (2010). Jaarverslag Zeeleeuw 2009. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) Flanders Marine Institute InnovOcean Wandelaarkaai 7 B-8400 Oostende, Belgium Tel. +32-(0)59-34 21 30 Fax +32-(0)59-34 21 31 E-mail: [email protected] http://www.vliz.be Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de uitgever. - 1 - Jaarverslag Zeeleeuw 2009 De DAB Vloot (Maritieme Dienstverlening en Kust MDK, Departement Mobiliteit en Openbare Werken MOW, Vlaamse Gemeenschap) en het VLIZ werken samen om wetenschappelijk onderzoek in de Belgische kustwateren en het Westerschelde estuarium uit te voeren met de Zeeleeuw en andere schepen. De DAB Vloot exploiteert de ‘Zeeleeuw’, draagt de operationele kosten en levert een bemanning. Het VLIZ verzorgt het vaarprogramma en beheert de gemeenschappelijk te gebruiken onderzoeksapparatuur en infrastructuur. Werkingskosten en Investeringen DAB Vloot voorziet jaarlijks in een budget van 850.000€ om de Zeeleeuw operationeel te houden. De wetenschappelijke operationele ondersteuning kostte het VLIZ 39.500€ (Onderhoud toestellen, calibraties, verzekeringen Zeeleeuw en onderhoud Zeekat) terwijl er 18.000€ werd geïnvesteerd in apparatuur. Programma Zeelee

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments