Affordable Access

Inkompetent svensk eller kompetent invandrare? Jämställdhetsnormens betydelse för utvärdering och anställning av etniskt olika kandidater

Authors
Publisher
Lunds universitet/Institutionen för psykologi
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Stereotyper
  • Kategorisering
  • Ingruppsfavoritism
  • Social Identitet
  • Jämställdhetsnorm
  • Social Psychology
  • Socialpsykologi
  • Social Sciences

Abstract

Fördomar vid rekrytering utgör ett stort problem för utlandsfödda personer i Sverige (Bromé m fl, 1996; Integrationsverket, 2006). För att undersöka namnets (utländskt vs. svenskt) betydelse för hur en arbetssökande (kompetent vs. inkompetent) uppfattas fick 116 studenter bedöma fiktiva CV:n. Hälften av försökspersonerna gjorde sina skattningar under omständigheter där jämställdhet betonades och hälften utan detta. Det fanns en signifikant interaktionseffekt mellan sökandens etnicitet och kompetensnivå på hur varm denne uppfattades (p=.002). Den svenska kandidaten skattades som relativt varm oavsett kompetens medan den utländska endast skattades som varm när han var kompetent. Även om jämställdhetsnormens påverkan inte var signifikant (p=.082) så saknade den inte betydelse. Den kompetenta svenska kandidatens värme skattades lägre i normbetingelsen medan skattningarna av den utländska kandidaten inte påverkades. Resultaten diskuteras i termer av aktuella socialkognitiva teorier såsom complexity-extremity och social identitet.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F