Affordable Access

Téarmaíocht na Gaeilge: turgnamh in vitro

Authors
Publisher
Coláiste Ollscoile Naomh Muire
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Irish Language
  • Language
  • Translating And Interpreting
  • Linguistics
  • Terminology

Abstract

DIAS Celtic Studies Bibliography Bibliography of Irish Linguistics and Literature 1 8278. Taighde agus teagasc 6 (2006) Coláiste Ollscoile Naomh Muire 8279. Bhreathnach (Úna), Nic Pháidín (Caoilfhionn): Téarmaíocht na Gaeilge: turgnamh in vitro. In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 1�31. 8280. Mac Labhraí (Seán): Pádraig Ó Pronntaigh: dánta. In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 32�47. 8281. McCubbin (Justin): Inimircigh in Éirinn agus an Ghaeilge: ról na heitneachta agus na dteorainneacha eitneachultúrtha san aisghabháil teanga. In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 48�63. 8282. Ní Ghearáin (Helena): Pobal na Gaeilge agus na `dictionary words': taighde eimpíreach ar an bpleanáil téarmaíochta sa Ghaeilge. In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 78�101. 8283. Ó Diollúin (Séamus): An chúirt i gcéin: Cúirt an mheán oíche i gcnuasach Phádraig Feiritéar. In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 102�116. 8284. Ó Mianáin (Pádraig): Innéacs de théarmaí gramadaí na Nua-Ghaeilge. In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 117�173. 8285. Ó Siadhail (Pádraig): Bunú an Fháinne agus Éirí Amach na Cásca 1916. In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 174�193. 8286. Nic Ghiolla Phádraig (Máire), Watson (Iarfhlaith): Gaeilgeoirí agus an t-ardoideachas: an gaol idir an t-oideachas agus cumas labhartha Gaeilge. In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 194�210. 8287. Clarke (John C. A.), Long (Louise): Disléicse a aithint agus straitéisí chun déileáil léi: cleachtas inchuimseach sa seomra ranga bunscoile. In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 211�228. 8288. Mac Éinrí (Eoghan): Teagasc teangacha: teoiric, taighde agus dea-chleachtas. In Taighde agus teagasc 6 (2006), pp. 229�234. c© School of Celtic Studies, DIAS 2014 Original address: http://bill.celt.dias.ie/vol4/pdf/displayObject.php?TreeID=8278

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments