Affordable Access

Povodom Dana fakulteta - najbolji studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu

Authors
Publisher
law student association "Pravnik"
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Untitled-37 Lea Radakoviæ1, Zoja Kilibarda2, Tonka Jerak1 studentice treÊe godine1, studentica druge godine2 Pravnog fakulteta SveuËilipita u Zagrebu Povodom Dana fakulteta - najbolji studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu U petak, 4. listopada 2005. godine, u Gradskoj vijeænici odr¾ana je proslava 229. godi„njice osnutka Pravnog fakulteta SveuŁili„ta u Zagrebu. U sklopu Dana fakulteta odr¾ane su dvije tribine, jedna koja se bavila tematikom pravnog obrazovanja i Bolonjskog procesa, a druga pravom kao profesijom. Nakon kratke pauze uslijedio je slu¾beni dio proslave. Prof. dr. sc. Josip Kregar, novoizabrani dekan Pravnog fakulteta, odr¾ao je prigodan govor pred nazoŁnim studentima i profesorima. U govoru je naglasio va¾nost pravne struke i ciljeve koje je potrebno ostvariti da bi kvaliteta studija postala bolja. Potom je uslijedila podjela nagrada, „to profesorima kao priznanje za njihov rad, tako i studentima. Za dugogodi„nji rad nagraðeni su prof.dr.sc. Uro„ Duj„in, prof.dr.sc. Kre„imir Sajko te nedavno preminuli prof.dr. sc. Gorazd Nikiæ, u Łije je ime plaketu preuzeo njegov sin Neven. Studenske nagrade dobili su najbolji studenti pravnog studija i studija socijalnog rada u akademskoj godini 2004/2005, Łetverac VeslaŁkog kluba Pravnog fakulteta, sudionici Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moota koji su na tom meðunarodnom natjecanju osvojili treæe mjesto u kategoriji usmenih izlaganja, te Udruga Pravnik, kao priznanje za dugogodi„nje uspje„no izdavanje ovog Łasopisa. OdluŁili smo prezentirati na„im Łitateljima tko su najbolji studenti Pravnog fakulteta, koje su njihove ambicije i interesi. Antun Biliæ prvu je godinu zavr„io s prosjekom 4.857. Njegove ambicije i ¾elja za zna- njem dovele su do toga da je, uz to „to studira na Pravnom fakultetu, i odliŁan student Filozofskog fakulteta SveuŁili„ta u Zagrebu gdje je zavr„io prvu godinu filozofije i povijesti. Nagrada koju je primio, osim motivacije za uŁenje, omoguæila mu je da financira svoje daljnje „kolovanje. P

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments