Affordable Access

HEMATOLOGICAL STATUS OF THE RAT RATTUS NORVEGICUS IN HYPOTHERMIA

Authors
Publisher
Veterinarski fakultet Sarajevo
Publication Date

Abstract

Istraživan je eritrogram i leukogram štakora Rattus norvegicus (soj Wistar) u kratkotrajnoj hipotermiji u laboratorijski kontrolisanim uslovima. Kontrolna grupa životinja blago je anastezirana korištenjem dietil etera, nakon čega je izvršena punkcija srca. Eksperimentalna grupa životinja je izložena kratkotrajnom pothlađivanju, metodom „a´frigore“. Nakon što su eksperimentalne životinje pale u hipotermiju (rektalna temperatura iznosila je 15 °C) izvršena je punkcija srca. Hematološki status je određivan putem sljedećih parametara: eritrogram, (ukupan broj eritrocita, hematokrit /Hct/, hemoglobin /Hb/, prosječan volumen eritrocita /MCV/, prosječna vrijednost hemoglobina u eritrocitu /MCH/ i prosječna vrijednost hemoglobina u litri eritrocita /MCHC/) i leukogram (leukociti, segmentirani, nesegmentirani, neutrofilni, eozinofilni, bazofilni, limfociti i monociti). U uslovima hipotermije dolazi do značajnog pada neutrofilnih granulocita, a povećanja limfocita. Ukupan broj eritrocita i koncentracija hemoglobina su značajno povećani, dok je evidentno smanjenje vrijednosti MCV i MCH u hipotermiji. Ključne riječi: hipotermija, eritrogram, leukogram

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

Leptospirosis in Rattus norvegicus and Rattus ratt...

on Israel journal of medical scie... February 1982

Leptospirosis and other infections of Battus rattu...

on New Zealand Veterinary Journal March 1980

The von Restorff effect in rats (Rattus norvegicus...

on Journal of Comparative Psychol... June 1996

Litter sizes in inbred strains of rats (Rattus nor...

on Journal of immunogenetics December 1979
More articles like this..