Affordable Access

Frances Gardiner, Eleanor Garmson (Eds.): Plastics and the Environment

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

40-45k2010_2dio.indd POLIMERI • 32(2011)1 45 K 2 0 1 0 industrijske grane. Sajam K2010 iskorišten je kao mjesto najave sajma Plastindia 2012. Podatci o Indiji koji su se mogli čuti na novin- skoj konferenciji bili su doista impresivni. Indija je četvrta po veličini svjetska ekonomija, koja bilježi godišnje stope rasta od 9 %. Ima više od 1,2 milijarde stanovnika, oko pola milijarde ra- dnika te rastući, iznimno pokretan i prilagodljiv srednji sloj, koji je generator potrošnje. Očekuje se kako će Indija do 2025. po ukupnoj potrošnji biti na petome mjestu u svijetu, čime će biti zanimljiva proizvođačima različitih proizvoda i usluga. Ukupno se u Indiji troši godišnje oko 12,5 mi- lijuna tona plastike (2010.), a očekuje se kako će se potrošnja do 2015. udvostručiti i time će tu mnogoljudnu zemlju svrstati na treće mjesto po potrošnji u svijetu. Najveći generatori rasta potrošnje plastike su poljoprivreda, automo- bilska industrija, elektro i elektronička indu- strija, telekomunikacije, zdravstvo, izgradnja infrastrukture te porast proizvodnje masovnih potrošnih dobara. Samo na ambalažu trenutačno se troši oko 3,5 milijuna tona plastike godišnje, a predviđa se da će do 2020. to područje pri- mjene narasti na 9 milijuna tona. Indijska auto- mobilska industrija raste po godišnjoj stopi od oko 9 % i gladna je za plastičnim materijalima. Samo za područje natapanja do 2015. moglo bi se trošiti oko 2,5 milijuna tona plastičnih materijala. Indijska je plastičarska industrija po kapaci- tetima i predviđanjima velik potencijal. Do- voljno vlastitih proizvedenih materijala, pla- nirano povećanje preradbenih kapaciteta, uz investiranje oko 37 milijardi USD u idućih 10 godina kako bi se zadovoljila rastuća domaća potrošnja, i povećani izvoz činjenice su koje za- divljuju. Predviđa se da će s raspoloživih 69 000 preradbenih jedinica doći u tom razdoblju do 120 000. Frances Gardiner, Eleanor Garmson (Eds.) Plastics and the Environment ISBN: 978-1-84735-556-0, i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments