Affordable Access

Aplicando mapas conceptuales en teoria de autómatas para evaluar aprendizaje significativo

Authors
Publisher
Universitat de les Illes Balears. Institut de Ciències de l'Educació
Source
Legacy

Abstract

Microsoft Word - vol3_num1_maq.doc ISSN: 1989- 0966 Revista Electrònica vestigació novació Educativa i Socioeducativa Vo lu m 3 - N úm er o 1 Monogràfic sobre Aprenentatge significatiu Aplicando mapas conceptuales en teoría de autómatas para evaluar aprendizaje significativo Jorge Fdo. Veloz Ortiz Luis Efrén Veloz Ortiz Iovanna Rodríguez Moreno Fermín González Revista Electrònica d’Investigació i Innovació Educativa i Socioeducativa Vol. 3, Núm. 1, 2011 – ISSN: 1989- 0966 161 Aplicando mapas conceptuales en teoria de autómatas para evaluar aprendizaje significativo Resum Actualment hi ha una gran quantitat de treballs relacionats amb nous models i estils d'aprenentatge i instrucció matemàtica. En el cas de l'àrea que abasta la instrucció matemàtica aplicada, hi ha menys informació d'èxit i treball sobre aquest tema. Això ocorre en l'assignatura Teoria d'Autòmats (TA) que s'imparteix en el quart semestre a la carrera d'Enginyeria en Computació de l’ESIME - Culhuacan, de l’IPN de Mèxic. A causa de la seva naturalesa, la TA presenta dificultats en la comprensió dels conceptes i aplicacions pel que fa a l'alumne, de manera que consideram que mitjançant l'estratègia d'ensenyament amb mapes conceptuals, desenvolupats per J. Novak, hi haurà un resultat favorable en dinamisme, comprensió i un aprenentatge significatiu a llarg termini que proporcionarà elements sòlids per a assignatures consegüents. Es presenta la proposta elaborada pels professors que imparteixen l'assignatura i exercicis desenvolupats per 83 alumnes. Paraules clau Aprenentatge significatiu, teoria d’autòmats, mapes conceptuals. Resumen Actualmente existen una cantidad muy basta de trabajos relacionados con nuevos modelos y estilos de aprendizaje e instrucción matemática. En el caso del área que abarca la instrucción matemática – aplicada, existe menos información de éxito y trabajo al respecto. Esto ocurre en la asignatura

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F