Affordable Access

Camins medievals al Collsacabra (iii)

Authors
Publisher
Cingles de Collsacabra, Els
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Revista ELS CINGLES - n63 Juliol 2010 8 El primer que cal preguntar-se en relació a l’enunciat del subtítol és què devia influir primer: el camí sobre el poblament o, al re- vés, el poblament sobre els camins. A l’inici dels anys del canvi del primer mil·lenni de la nostra era, i segons es desprèn de les inves- tigacions fins ara conegudes, és més plausi- ble que fos el camí, quan aquest és de llarg recorregut, el que marqués el poblament i no al contrari. En aquest cas, l’objectiu d’aquest tipus de camins era comunicar territoris per causes diverses com pot ser el pas de bestiar, el comerç o bé raons militars. Segons el mo- tiu el recorregut podia variar, ja que es podia buscar el traçat més ràpid o bé el més segur. Qualsevol camí del Collsacabra suposava en general el pas per terreny muntanyós; per tant, en un camí de llarg recorregut s’hi bus- caria la rapidesa i la seguretat. Aquest tipus de camins s’adaptaven al terreny i evitaven els trams abruptes. Així, tal com es veurà, es prioritzava les possibilitats al seu pas per nu- clis de població, que per altra part, no eren gaire freqüents en aquesta primera etapa. tal com s’ha vist en apartats anteriors, el Collsacabra es pot dividir en dues grans àrees diferenciades per la seva morfologia. la part oest, més planera fins als cingles de Cabrera, és la que fou aprofitada pel pas de la Strata Francisca que en els seus orígens o en la reutilització, es va fer servir militarment quan els carolingis volgueren donar una via de pas ràpida per Osona i França, passant per Girona. Aquesta via solament estava vigila- da pel castell de Cabrera que comença a do- cumentar-se a partir del segle x. Segle x: Si es comença a analitzar el poblament en la part baixa, com és a Sant Martí, la documen- tació mostra que aquesta era una zona molt poblada ja al segle x. Seguint el trajecte que ja s’ha indicat abans, s’anava cap a la vila de Corcó i la d’Azeredo, viles que fan de límit amb la strata. El pas per Corcó deuria se

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments