Affordable Access

Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в будівництві ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво ”).

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Охрана труда в строительстве

Abstract

Áàêàëàâð МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Б.М.Коржик, С.В.Нестеренко ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА ПРАЦІ В БУДІВНИЦТВІ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво ”) ХАРКІВ – ХНАМГ – 2009 2 Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в будівництві ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Промислове та цивільне будівництво ”)/ Укл.: Б.М. Коржик, С.В. Нестеренко. – Х.: ХНАМГ, 2009. - 14 с. Укладачі: Б.М. Коржик, С.В. Нестеренко Рецензент: Ю.І. Жигло У виданні міститься програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни, тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями й темами, плани лекційних занять, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самоконтролю знань, перелік рекомендованої літератури, заходи поточного та підсумкового контролю знань студентів. Затверджено на засіданні кафедри “Безпека життєдіяльності ”, протокол №4 від 18.11.2009р. © Коржик Б.М., ХНАМГ, 2009 © Нестеренко С.В., ХНАМГ, 2009 3 ЗМІСТ Вступ ……………………………………………………………………………..4 1. Програма навчальної дисципліни ……………………………………….5 1.1. Мета, предмет та місце дисципліни …………………………………5 1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни …………………………...5

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments