Affordable Access

Misterijske religije i kršćanstvo

Authors
Publisher
Institute of Philosophy and Theology of Society of Jesus
Publication Date

Abstract

Misterijske religije pobuđuju opravdanu znatiželju istraživača povijesti religija: njihova pojavnost, njihov sadržaj, njihovo širenje i posebno u novije vrijeme postanak kršćanstva i misterijske religije. Pisac članka polazi od etimološkog značenja grčke riječi mysterion i njenog značenja u religioznim, filozofskim i magijskim pokretima. Otkriva se da riječ ima nadasve religiozni naboj i smisao. Osim toga pokazuje na pojavu riječi i njeno značenje u knjizi Mudrosti, u apokaliptičkoj i rabinskoj književnosti. Napokon njeno značenje u Novom zavjetu, u evanđelju i ostalim spisima, osobito u Pavlovim poslanicama. Riječ kazuje otajstvo Kraljevstva Božjega, otajstvo Krista i njegove objave, i uvijek ima eshatološku značajku. U drugom dijelu iznosi poglavite značajke nekih misterijskih religija: Eleuzinski misterij, Dionizijev kult, Kult Velike Majke, Izidin kult, mitraizam. U svim misterijima obećava se osobna sigurnost protiv tjeskoba, bolesti i smrtnog straha, u inicijacijama doživljaj novog postojanja, obećanje spasenja u ovom životu, u kasnijim vremenima, i u drugom životu. U trećem dijelu ispituje se odnos kršćanstva prema ovim religijama, osobito odnos božanstva koja umiru i uskrisuju i pashalno otajstvo; krštenje i inicijacija u misterijskim religijama; Gospodnja večera i obredne gozbe. Pisac zaključuje: iako je rječnik jednak (što je svojstven religijski rječnik u svim religijama) sadržaj je posve drugi. U ovim religijama u pozadini je mit, u kršćanstvu povijesni i stvarni događaj. U misterijskim religijama se ponavlja ciklički ritam umiranja i oživljavanja prirode, dakle, »što se nikad nije zbilo, a uvijek se zbiva«, dok u kršćanstvu otajstvo se temelji na povijesnom događaju, dakle, »što se jednom u određenom vremenu zbilo i što je neponovljivo« kao što je temeljni događaj Kristove smrti i uskrsnuća.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments