Affordable Access

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА»

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Hd28 Management. Industrial Management

Abstract

Олена Харчишина, к.е.н, доцент, докторант НУХТ, м. Київ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА» Організаційна культура є одночасно засобом адаптації підприємства до змінюваних умов зовнішнього середовища та характеристикою рівня його розвитку і ефективності. Хоча в останні десятиліття організаційна культура набула статусу вагомого інструменту управління персоналом і у науковій літературі з’явилась значна кількість публікацій, присвячена цій проблемі, та наукові погляди на проблему змісту категорії «організаційна культура» у різних авторів мають суттєві відмінності. Лапіна Т. А. вважає, що усі визначення організаційної культури можна поділити на дві групи: перша об’єднує визначення, у яких вказується на елементи організаційної культури, друга включає визначення, в яких корпоративна культура розглядається як спосіб адаптації до зовнішнього середовища, спосіб існування організації [3, с.10]. О. Г. Тихомирова зазначає, що «всі існуючі визначення організаційної культури можна поділити на три групи: 1) визначення –характеристики діяльності організації та її членів; 2) визначення, які містять перерахування елементів організації; 3) визначення, які трактують організаційну культуру як цілісну категорію» [8, с.10]. Персикова Т. М., аналізуючи велику кількість понять культури, робить висновок, що усі їх можна за змістом поділити на такі групи: 1) соціологічні; 2) історичні; 3) нормативні; 4) психологічні; 5) дидактичні; 6) антропологічні [6, с.69-71]. Для з’ясування суті категорії «організаційна культура», перш за все, слід розібратися у змісті категорії «культура» як кореневого поняття. Культура, незалежно від форм та сфери прояву, є багатоплановим і комплексним поняттям. По суті, культура є еволюційним механізмом пристосування певної соціальної групи до змін у зовнішньому середовищі. Сучасні визначення культури наголошують, що 1) культура створюється суспільством або групою

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F