Affordable Access

Dvadeset godina uspješnog djelovanja Hrvatskog društva za sustave

Authors
Publisher
Society of Plastics and Rubber Engineers; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

105skupovi.indd 108 POLIMERI • 32(2011)2 S T R U ^ N I S K U P O V I Početkom listopada ove godine Hrvatsko društvo za sustave (CROSS) obilježilo je dvadesetu obljetnicu djelovanja prigodnim znanstveno- stručnim skupom Postanimo nacija uspješna u vlastitoj obnovi. Skup je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Sveučilišta u Zagrebu, Grada Zagreba i Hrvatske gospodarske komore. Organiziran je u dva dijela: Spoznaje (prvi dio) i Rasprava (drugi dio). Prvi dio počeo je plenarnim predavanjima S. Kulića o sustavnosnoj fi lozofi ji kao uvjetu mišljenja u razvoju života, Lj. Jurčića o izgradnji državnog sustava, B. Hlače o ulozi luka u hrvatskom gospodarstvu i I. Čatića o znanosti, znanstvenicima i medijima. Sve su teme pobudile veliko zanimanje sudionika. Zatim su slijedile četiri sjednice. Prva sjednica, Znanost o sustavima i društvo znanja, obuhvatila je najvažnija gledišta važna za ostvarenje društva znanja. Posebice je naglašeno da bez primjene znanja u gospodarstvu ne može ni biti društva znanja. Druga sjednica, Industrijska politika i promicanje proizvodnje, upozo- rila je na brojna pitanja vođenja gospodarstva i na ozbiljan nedostatak stručnjaka koji razumiju suvremenu industrijsku politiku i važnost go- spodarske infrastrukture, te skrbi za infrastrukturu kvalitete. Na trećoj sjednici, Inovacijska kultura i tehnologijski razvoj, upozoreno je na nedostatnu skrb za inovacijsku ekologiju i na sve već tehnologijski jaz koji prijeti suvremenom gospodarskom razvoju, pa i kadrovskom osiromašenju. Završna rasprava posvećena je predviđanju budućnosti, posebice u uvje- tima društvene i gospodarske neizvjesnosti, te pitanju kako se stječe znanje za budućnost. Redom su tako potaknute rasprave o mnogim važnim temama koje su poslužile kao odgovor na glavnu temu skupa Kako postati uspješna nacija u vlastitoj obnovi. Tijekom drugog dijela skupa, u raspravi, brojni sudionici svojim izlaganji- ma omogućili su uspješnu razmjenu iskustava o svekol

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F