Affordable Access

FAMILIAL RISK FACTORS CONTRIBUTING TO DRUG ADDICTION ONSET - SUBGROUPS CONSTITUTING THE DRUG ADDICTS’ SAMPLE

Authors
Publisher
University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences; [email protected]
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Ovisnici O Drogama
  • Obitelj
  • Rizični čimbenici
  • Klaster Analiza
  • Podgrupe
  • Drug Addicts
  • Family
  • Risk Factors
  • Cluster Analysis
  • Subgroups

Abstract

Tijekom 2008. i 2009. godine provedeno je istraživanje s ciljem izrade doktorske disertacije čiji je osnovni cilj bio utvrditi obiteljske čimbenike rizika za pojavu ovisnosti o drogama. Istraživanje je obuhvatilo 146 ispitanika ovisnika o drogama, od kojih 92 muškarca i 51 ženu i tri koja se nisu izjasnila o spolu, te 134 ispitanika kontrolne skupine, od toga 88 muškaraca i 45 žena i jedna osoba koja se nije izjasnila o spolu. S obzirom da su rezultati tog istraživanja pokazali da je obitelj ovisnika o drogama u odnosu na obitelj kontrolne skupine tijekom njihovog djetinjstva i adolescencije bila značajno opterećenija obiteljskim rizičnim čimbenicima (Ivandić Zimić, 2010), na skupinu ovisnika o drogama primijenjena je Klaster analiza za kvalitativna obilježja. Osnovni cilj Klaster analize je bio utvrditi postoje li unutar grupe ovisnika o drogama različite podgrupe. K-means metodom grupirano je 146 ispitanika ovisnika o drogama u pet različitih skupina (Klastera) u kojima se prisutnost rizičnih obiteljskih čimbenika kreće od 10 do 90 posto. Rezultati Klaster analize su potvrdili tezu da ovisnici u pogledu rizičnih obilježja obitelji i psihosocijalnog razvoja nisu homogena skupina te da kod nekih ovisnika obiteljski rizični uvjeti nisu imali najznačajniji utjecaj na pojavu njihove ovisnosti.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments