Affordable Access

De ontstaansgeschiedenis van onze kustvlakte

Authors
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Coastal Plains
  • Geological History
  • Marine Geology
  • Ane
  • Belgium
  • Belgian Coast

Abstract

Unknown K limaatseffecten, hoeft het nog gezegd, zijn aan de orde van de dag. De film ‘An inconvenient truth’ van Al Gore heeft bij de publieke opinie en de politici losgemaakt wat wetenschappers als jaren wisten en verkondigden, maar niet goed gecom- municeerd kregen. Of hoe een goede verpakking een boodschap vleugels kan geven… Wat er ook van zij, die hele klimaatshistorie toont ons nog maar eens hoe kwetsbaar onze planeet is en hoe belangrijk de rol van de oceanen in het geheel dient te worden ingeschat. In dit debat, maar ook in zovele andere domei- nen, zijn de wereldzeeën bepalend. Zij pro- duceren - met hulp van gigantische hoeveel- heden microscopisch kleine algjes - de helft van alle zuurstof op aarde en absorberen ook nog eens de helft van het door de mens uitgestoten broeikasgas CO2. Zij zijn de motor achter het weer en geleiden meer dan 90% van alle goederentraffiek wereldwijd. Zij herbergen een nog grotendeels ongeken- de biodiversiteit met tal van medicinale en technologische toepassingsmogelijkheden. En zo kunnen we nog wel een tijdje door- gaan! Wil je het allemaal eens rustig nale- zen, dan kan dat in de bijdrage in deze Grote Rede, getiteld “Planeet Aarde … wablief?”. Het klimaatseffect dwingt ons ook tot bescheidenheid op een ander terrein. Onze kustlijn, waarvan we stilzwijgend verwach- ten dat die altijd wel zal blijven liggen waar die nu ligt, blijkt plots een stukje minder zekerheid te bieden. Als de klimaatseffecten de meest extreme scenario’s volgen - hoe onwaarschijnlijk die momenteel ook nog mogen lijken - dan zijn zeespiegelstijgingen van 8-10 meter (in plaats van de nu voorop- gestelde 1 meter tegen 2100) misschien ooit wel realistisch. En die hou je niet meer tegen met beton en zand… Of toch? Intussen bekijken geologen dit alles ietwat filosofisch. Onze kustlijn is op geologische tijd- schalen altijd in beweging geweest, en daarin brengt een rigide kustverdediging gedurende de afgelopen honderden jaren weinig verandering. Specialist terzake, dr. Cécile B

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments