Affordable Access

A NEVER ENDING STORY? PERMUTATIONS OF “SNOW WHITE AND ROSE RED” NARRATIVE AND ITS RESEARCH ACROSS TIME AND SPACE

Authors
Publisher
Institute of Ethonology and Folklore Research
Publication Date
Keywords
 • Bajke
 • Hrvatska Dječja Književnost Devetnaestoga Stoljeća
 • Istraživanje Narodnih Pripovijedaka
 • Snjeguljica I Ružica
 • Jacob I Wilhelm Grimm
 • Mijat Stojanović
 • Fairy Tales
 • 19Th Century Croatian Children’S Literature
 • Folk Narrative Research
 • Snow White And Rose Red
 • Jacob And Wilhelm Grimm
 • Mijat Stojanović

Abstract

Varijantnost je od samih početaka istraživanja bajki uživala status privilegirane teme, pri čemu se analitička pozornost najčešće usmjeravala na tekstualnu razinu. U članku se na primjeru bajke “Schneeweißchen und Rosenrot” Wilhelma Grimma i njezina doslovnog hrvatskog prijevoda (“Bielka i Rumenka” Mijata Stojanovića) te njihove prezentacije u najnovijem izdanju znamenitog međunarodnog kataloga pripovijedaka (The Types of International Folktales) istražuju mogućnosti interpretativnog pomaka s teksta na paratekst. Riječ je, naime, o bajci koju je prema književnom predlošku napisao te u trećem, tzv. malom izdanju, Kinder- und Hausmärchen (1833.) objavio Wilhelm Grimm, a koju je zatim u doslovnom prijevodu, ali ne navodeći izvor, Mijat Stojanović uvrstio u Narodne pripo­viedke (1879.), najstariju zbirku tog tipa u hrvatskoj dječjoj književnosti. Osvrtom na paratekstualne strategije i očitovanja Grimmova i Stojanovićeva teksta u članku se iznose ključne odrednice proizvodnje tzv. narodnih bajki i bajki za djecu u 19. stoljeću. Shvaćanja nacije, narodne književnosti, dječje književnosti, autorstva i dr. iščitavaju se iz inicijalnih reprezentacija i reakcija na Grimmov i Stojanovićev tekst, a prezentacija njihovih tekstova u međunarodnom katalogu kao dviju varijanti istoga tipa bajke u zaključku se ne promatra kao tehnička greška, nego kao poticaj za raspravu o ishodištima, mogućnostima, ali u nekim primjerima i gotovo nepremostivim ograničenjima tog tipa folklorističkog znanja.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.