Affordable Access

Download Read

Notícia del poeta Prous i Vila durant la guerra civil

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus

Abstract

8 Nofícia 176 La revista Mirador es feia ressò, en una informació anònima apareguda eI mes de desem- bre del 1936, dun fet, indestriablement lligat amb lesclat de la guerra civil, que shavia produt en la literatura castellana: el conreu de la poesia com a un eficient mitjà de propaganda (1), el tractament daspectes diversos relacionats amb el conflicte i manipulats aa com a objecte poòtic. Tot seguit hom qüestionava sooe lexistò.icia o no a Catalunya duna poesia de contigut revo- lucionari. Hom adduïa raoris que afectaven essen- cialment a la manca duna tiadició cultual, que en qualsevol cas era producte dun estroncament en lesdevenidor històic de Catalunya. Hom afegia: Per això la guerra davui ons han trooat desprevinguts. Els casteilas te.ien una escola i una forma. El romarce, és el géne- re que ha preferit sempre. (2) Tot i així hom recorisiaerava finalrnent que a Catalunya no havia mancat una lica revolucio- nària: La poesia catalana renaixent ha estat revolucionària en la seva totalidat perqué ha servit per a fef • eaccionar, o almenys, per a contribuir a la ieaccio de lesperit de la terra. Ha fet més per la renovació polí- tica la poesia sola que tots els mítings plegats. No és en va que molts fragments dels nostres poetes han estat dits pels po- lítics per afermar-se; no és en va, tampoc, que després dels versos vinguessin els cops de sabre. l acabava dient: El que importa avui és aplicar el vell sentit revolucionari que la poesia ha tingut a Catalunya. Destriar-li les partícules pla- tòniques i fioralesques per a fer-ne un ele- ment al servei de lactual lluita, perquò així crearem un mitjà eficient de propaganda i dentusiasme dutilitat immediata, i per a demà tindrem una nova modalitat de la nos- tra lírica: els documentals de guerra, que sabran separar bé tots els actes i guarda- ran tan sols la bellesa i la puresa heroica dels dies cruels a qué ens ha menat el feixisme. En aquest context hem dinserir bona part dels plantejaments que es van fer a Catalunya

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments