Affordable Access

Activitats de la Societat

Authors
Publisher
Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Butlletí de la SC de Pedagogía, 0 (1986) S -2 -S4 5 ACT1VITAT DE LA SOCIETAT. Inicis. Reunió constitutiva: Convocatòria. Acta. Primera junta general. Informació tramesa. Acte acadèmic de presentació, inauguració del curs 1985-86. Parlament del Honorable Conseller Sr. Joan Guitart. Primeres Jornades de la Societat Catalana de Pedagogia: El Nostre Sistema Educatiu i el Repte d'Europa. Ajuts a la recerca. Actes commemoratius del centenari del naixement d'Alexandre Gall. Taula rodona. Acte acadèmic. Sessió Académica d'inici del curs 1986-1987. D.N.I. Nom: t-- k- Cognom s: f4ç / 2;e-.2 Sr.President: Els qui signen,pedagogs cateldhs,conseqüents emb le nostre trajectbrie pedagAgice 1 emb l'afany de propugnar, impulsar i aplegar le investigeció 1 acci6 educativa en les terres de llengua i cultura catalanes,tot defensent—ne el seu carActer genuf , SOL.LICITEM: de l'Institut d'Estudis Catalans que ten dignement presidiu que prengui en consideració le propos- te que li adrecem a fi i afecte que dins le Secció de Filoso- fis i Cieencies Socials neixi une Societet filial que s'enomeni SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA. Visqueu molts anys, Barcelona, set de març de 1984 Per le Comissió Gestora del 27—XI-80 Coordineci5 Secretaria executive 6 1;7,10 (22‘,4 ; D.N.I. 38' . ti. 6..yei Nom: rrcief C4Rn Cop non, s: CPRF1OLli CAR teir I1.1m. Sr. PSESIDENT DE LINSTITUT D'ESTUDIS CATALANS Benvolgut Una de les tasques de més vblue que en el nostre país hi mancava,ere sens dubte,le de portar e teme el funcionament d' una"SOCIETAT CATALANA DE PEDAGOGIA",per tal que si hi eplegubs to- ta l'ectivitat_i.investigació del camp educatiu,en el seu més alt nivell científic 1 genulnament catelb. L'Institut d'Estudis Catalans, fidel n la seva trejectbrie ideològica, conseqüent en l'arrel his- tbrice dels estudiosos de l'edurnriA_J rinrivident n les inquietuds pedegbgiques ectuels,ha donat tot el suport e la iniciativa de di- ta tasca. Fets t

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments