Affordable Access

S. Splichal, F. Vreg, Masovno komuniciranje i razvoj demokracije; Everett Carll Ladd, The American Polity - The people and their Government; Staatslexikon, Recht-Wirtschaft-Gesellschaft; Vladimir Goati, Suvremene političke partije; Roj Medvedev, Oktobar 1917.; Jevgenij Zamjatin, "Mi" Doba antiutopije; Maurice Lever, Povijest dvorskih luda; Dimitar Mirčev, Samoupravljanje i aktualnost kritike "Demokratskog elitizima"; Jurgen Habermas, Tehnika i znanost kao "ideologija"; Danko Plevnik, Informacija je komunikacija

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

NASE MORE.indd IZVORNI ZNANSTVENI RAD / ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER INFORMATIČKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE “Naše more” 55(1-2)/2008. ISSN 0469-6255 (47-58) 47 HIPOTETIČNE UZROČNO-POSLJEDIČNE VEZE I KRUGOVI POVRATNOGA DJELOVANJA RAZVOJA VIRTUALNOG SVIJETA, INTERNETA I TEHNOLOGIJE Hypothetical Cause-effect Links and Circles of Reversible Effects of the Development of Virtual World, Internet and Technology prof. dr. sc. Ante Munitić Pomorski fakultet Sveučilište u Splitu mr. sc. Anita Jeličić Sveučilište u Dubrovniku UDK 004.738.5:316.723 Sažetak Jedan od najizrazitijih društvenih procesa koji u današnje vrijeme znatno mijenja svijet, jest pitanje uzročno-posljedičnih sinergijskih utjecaja virtualne komunikacije i Interneta na suvremeno društvo. Komunikacija, suvremeno društvo, virtualnost, virtualna realnost, virtualno društvo, elektronička i tehnološka kultura, informatika, informacijska znanost i informacijska tehnologija, Internet, virtualna komunikacija, virtualni organizacijski sistemi… predstavljaju novi tehnološki, znanstveni, kulturološki i društveni kompleks koji revolucionarno mijenja suvremenu povijest ljudskoga društva. Paradigma informacijskih tehnologija utječe na suvremeno informacijsko i postinformacijsko društvo, u kojima je dominantan faktor proizvodnja znanja i umijeća, kao temeljni nositelj razvoja postinformacijskog društva i društva općenito. Između varijabla: VSUN - virtualnog svijeta, SRI - Interneta, SOKŽ - stanja opće kvalitete života ili SNT - stanja negativnih tendencija (opće kvalitete života), te VODITR-virtualiteta, opće dobrobiti društvu koja djeluje kao impuls daljnjemu pozitivnom tehnološkom razvitku društva u cjelini, to jest STR-varijabla, i povratno na SRI-stanja u razvoju Interneta, ili VSUN-stanja virtualnoga svijeta, koji povratno djeluju na SRI-stanja u razvoju Interne

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F