Affordable Access

Download Read

El ball de Malcasats del Vendrell: marc històric i localització

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner

Abstract

EL BALL DE MALCASATS DEL VENDRELL: MARC HISTORIC 1 LOCALITZACI~ SALVADOR ARROYO 1 JULIVERT El Ball de Malcasats és una de les representacions que gaudiren de més popularita t al Gran Penedes al segle XIX. Es tracta d'un ball parlat, impropi per la seva estructura, escrit en catala i de tematica comicosa tírica, accen tuada encara més per la in tervenció en exclusiva d'actors masculins. Aparek documentat ja amb identitat propia i diferencia t del de Dames i Vells a partir del 1845. La darrera activita t de representacions d'aquest genere, amb parelles asexuades, data del 19 10 al Vendrell. L 'any 19 12 actua encara a I'Arboq el Ball de les Criades, de característiques similars. Finalment, I'any 1959 hi ha una darrera representació dels Malcasats perla Festa Major de la Geltrú; els interprets són ja parelles d'ambdós sexes. EL BALL DE MALCASATS DEL VENDRELL: MARC HISTORIC 1 LOCALITZACIÓ El Ball al Penedes Centrant-nos en I'ambit penedesenc, direm que les primeres dades que tenim del Ball de Malcasats, com a ball plenament diferenciat amb nom i identitat propies, diferent del de Dames i Vells, provenen dels programes de les festes majors de Sant Antoni a Vilanova i de Santa Anna al Vendrell, de I'any 1 845.(12) En el cas de la primera vila, s'anuncia també el de Dames i Vells; per tant, hi ha fins i tot una convivencia entre ambdós balls ja en la primera meitat del segle. Aquesta és, ara com ara, la referencia més antiga que hem localitzat. Pel que fa a I'activitat del Ball en les principals viles del Gran Penedes, direm que a Vilanova el podem documentar el 1848 per Sant Antoni, junt amb el de Dames i Vells; el 1850, per les Neus; el 1852, per la Festa Major de la Geltrú; el 1854, per les Neus; el 1860, per Sant Antoni, junt amb el de Dames i Vells; i el 1864, per la Festa Major de la Geltrú.(12) A Sitges, en podem documentar la sortida I'any 1853 per la festa de la Mare de Déu del Vinyet.(") Pel que fa a Vilafranca, segons dades esta

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments
F