Affordable Access

Publisher Website

7 Napromienowanie elektronami skóry całego ciała w przebiegu Mycosis fungoides

Authors
Journal
Reports of Practical Oncology & Radiotherapy
1507-1367
Publisher
Elsevier
Publication Date
Volume
3
Identifiers
DOI: 10.1016/s1507-1367(98)70181-6

Abstract

Mycosis fungoides MF, według klasyfikacji kilońskiej z 1991 r., zaliczany jest do chłonikaków o niskim stopniu złośliwości, wywodzących się z komórek T. Większość przypadków MF wykazuje powolną progresję – od powierzchniowych, rumieniowych, złuszczających, często swędzących zmian, poprzez etap rozległego nacieczenia skóry w postaci guzów i owrzodzeń do stadium, w którym obserwujemy również zajęcie narządów wewnętrznych. Okres, w którym dominują niespecyficzne, powierzchniowe zmiany skórne jest często długi, waha się średnio od8 do 10 lat. Biopsje podejmowane na tym etapie nie zawsze przynoszą szybkie ustalenie rozpoznania, często MF prowadzony jest pierwotnie jako grzybica, łuszczyca, egzema, trądzik różowaty czy reakcje polekowe. Od momentu uzyskania rozpoznania histologicznego średnie przeżycia zawierają się w granicach 5–10 lat. Współcześnie stosowane metody leczenia to: fotochemioterapia polegająca na doustnym przyjmowaniu psoralenów wraz ekspozycją ciała na promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 365 nm. (PUVA), powierzchowna terapia cytostatykami alkilującymi np. nitrogranulogenu oraz radioterapia całej skóry. Wprowadzenie do leczenia elektronów otworzyło nowe możliwości zastosowania promieniowania jonizującego w terapii MF. W Klinice Radioterapii w Szczecinie do napromieniania całej skóry wykorzystano metodę sześciu pól opisana pierwotnie przez Kaczmarka, a następnie zmodyfikowana przez Page’a. Napromienianie realizowano akceleratorem Mevatron MD wiązkami elektronów o energii nominalnej 5 MeV polami o wymiarach 35×35 cm w izocentrum, co w odległości2,6 dawało hipotetyczne pole 91×91 cm. Każde z sześciu pól było napromieniane dwiema wiązkami przy ustawieniu głowicy pod katem ± 20° od osi horyzontalnej. Pacjent był napromieniany wiązkami elektronów o mocy dawki 900 MU/ min cztery razy w tygodniu z przerwą w środy. W ciągu dwóch kolejnych dni pacjent otrzymał dawkę 2 Gy na całą skórę (liczona w punkcie refrekcyjnym na głębokości (r 100). W trakcie napromieniania osłaniano oczy stosując specjalnie przygotowane „okulary” z wkładką ołowianą o grubości 4 mm. Po podaniu dawki 20 Gy na całą skórę wprowadzono osłony na paznokcie. Autorzy przedstawiają opis dwóch przypadków chorych napromienianych w ostatnich 2 latach.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments

More articles like this

38 Napromienianie elektronami skóry całego ciała w...

on Reports of Practical Oncology... Jan 01, 1999

Mycosis fungoides.

on Archives of Dermatology and Sy... August 1946
More articles like this..