Affordable Access

NORMIZACIJA-Hrvatska akreditacijska agencija potpisnica Multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju

Publisher
Croatian society for fuels and lubricants
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

NORMIZACIJA goriva i maziva, 49, 3 : 287-287, 2010. 287 Hrvatska akreditacijska agencija potpisnica Multilateralnog sporazuma s Europskom organizacijom za akreditaciju Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) primljena je u društvo članica potpisnica Multilateralnih sporazuma (MLA) o priznavanju akreditacije u Europskoj organizaciji za akreditaciju (EA). Hrvatsku akreditacijsku agenciju je u zahtjevnom trogodišnjem postupku evaluacije Europska organizacija za akreditaciju (EA) ocijenila kao kompetentnu i pouzdanu instituciju te je na sjednici Vijeća za multilateralne sporazume (EA MAC) održanoj u Frankfurtu 27. travnja 2010. godine odlučeno da se s HAA zaključe Multilateralni sporazumi o priznavanju akreditacije za sve akreditacijske sheme. Na taj način HAA je ispunila preduvjete za priznavanje izvještaja o ispitivanju, inspekciji te certifikata o sukladnosti izdanih u Republici Hrvatskoj na drugim tržištima, osigurala povjerenje u sigurnost i kvalitetu hrvatskih proizvoda i usluga te napravila još jedan korak u pružanju tehničke potpore hrvatskom gospodarstvu u ostvarenju konkurentnosti na međunarodnom tržištu. Akreditacijske sheme su:  akreditacija ispitnih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025)  akreditacija umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025)  akreditacija medicinskih laboratorija (HRN EN ISO 15189)  akreditacija inspekcijskih tijela (HRN EN ISO/IEC 17020)  akreditacija certifikacijskih tijela za proizvode (HRN EN 45011)  akreditacija certifikacijskih tijela za sustave upravljanja kvalitetom (HRN EN ISO /IEC 17021)  akreditacija certifikacijskih tijela za sustave upravljanja okolišem (HRN EN ISO /IEC 17021)  akreditacija certifikacijskih tijela za osoblje (HRN EN ISO/IEC 17024)

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F