Affordable Access

El viacrucis dels qui no s'hi senten bé

Authors
Publisher
Revista del Centre de Lectura de Reus
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

" NOVEMBRE DE 1993. 2 2 D es de fa anys que no s'nl senten be. Els fem X la punyeta quan parlem la nostra llengua i no B Y saben ben be que diem. De tant en tant, es 9 treuen els pixats del ventre orxegant el poc pait S que tenen que viuen en una terra on la cultura es d q una altra, i que no volen fer seva. Aquest reportat- I AMONIMATEU ge es un recorregut per un viacrucis gens nostre. dels qui no s'hi senten be A la Cisqueta, que no ho pot llegir i que sap on cau Gawucha Dos mil trescents es manifesten D isset dies després de l'intent de cop d'estat del 23 de febrer, s'edi- ta a Diario 16 "Por la igualdad de El Manifest derechos lingiiísticos en Catalu- dels 2.300, ñan, un manifest que signen, amb data publicat anterior al tejerazo -25 de gener-, dos a Diario 16 mil tres-cents intelectuales y profesiona- Por - la igurlddd de derechor lingüísticos en btaluña R.produclmos M r a n u n t e el nunlfluto publiodo en rDIe do 1L da Madtld. OI paudo dl. I?. Inclulmoa. Incloao, b entra. iIIh dd urrlddlco. Como en r l commhdo edltorhl & hor nor rdvfmoim ella documenio. ar un debor lnlormativo que IM Iro *res 10 conomn. Mani fies to ¿r;r-s .imÉm d # a w n o i d r mr.- 's-* u- *w-. no. ;o ;ar *-s o p w . PL".SU"'.'. .. .,. . ....... - les que viven y trabajan en Cataluña. Entre aquestes persones cal citar alguns noms que apareixen sovint en manifes- tacions d'aquesta mena: Amando de Miguel i Federico Jiménez Losantos, entre d'altres. Tots aquests individus són, segons les seves mateixes paraules, conscientes de nuestra responsabilidad social, per la qual cosa queremos hacer saber a la opinión pública las razones de nuestra preocupacidn por la actual situa- ción cultural y lingüktica. Fa tretze anys, quan encara no s'havia ni redactat la Llei de normalització lingiiís- tica a Catalunya, ja es parlava que No hay [...I ninguna razón democrática que justifique el propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F