Affordable Access

Download Read

E-læring - hvad med juraen?

Authors
Publisher
Tidsskriftet Læring og Medier (LOM)

Abstract

Læring & Medier (LOM) – nr. 2 - 2008 ISSN: 1903-248X http://forskningsnettet.dk/lom 1 E‐læring ‐ hvad med juraen? – Oplæg på Forskningsnetkonference 2008 Morten Rosenmeier Lektor, ph.d., KU, formand for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) Morten Rosenmeier er lektor i immaterialret ved Det Juridiske Fakultet, KU, og formand for UBVA. Han har skrevet forskellige bøger om ophavsret mv. Man kan se mere om ham på hans hjemmeside: www.jur.ku.dk/mortenrosenmeier. Læring & Medier (LOM) – nr. 2 - 2008 ISSN: 1903-248X http://forskningsnettet.dk/lom 2 Forskningsnettet og UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et udvalg under Akademikernes Centralorganisation, der varetager akademikeres interesser, når det kommer til »immaterialret«, dvs. ophavsret og patentret m.m. UBVA rådgiver bl.a. undervisere på universiteter, gymnasier og andre læreanstalter, og de AC‐organisationer, de er medlem af, når de har ophavsretlige problemer. Vi har en hjemmeside med information om ophavsret på www.ubva.dk, hvor der bl.a. ligger artikler om ophavsret, patentret m.m. Vi har et tæt samarbejde med Forskningsnettet, når det kommer til at rådgive om de juridiske aspekter i forbindelse med e‐læring. På de fleste universiteter og andre højere læreanstalter går man mere og mere over til det, bl.a. ved at underviserne lægger digitalt undervisningsmateriale ud på holdenes intranetsider. Hvis en læreanstalt er rigtig fremme i skoene, kan det være, at man ligefrem webcaster undervisningen, dvs. optager den og lægger den ud på inter‐ eller intranet. Spørgsmålet er imidlertid, om juraen sætter grænser for, hvad man må, når det handler om e‐læring. Det er også et spørgsmål, i hvilket omfang man som underviser skal acceptere, at ens i g wunderv snin sinstitution optager ens undervisning og ebcaster den. UBVA og Forskningsnet

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
Downloaded <100 times
0 Comments