Affordable Access

Erich Weede: Mensch und Gesellschaft

Authors
Publisher
Faculty of Political Science
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

• -o ~ a co LL. i (") o z C\J (") o > 1.{) O') O') ...... ..0 Q) ..... O> ro N ISSN 0032-3241 UDK 32 (05) Sadržaj Opozicija pojam l funkcija Uvodna napomena str. 3 Zvonko Posavec Parlamentarna opozicija str. 5 Ivan Prp1ć Paradoks opozicije str. 11 Davor Rodin Dobitnici i gubitnici str. 21 Arsen Bačić O pojmu, značenju elementima pravne regulacije opozicije str. 31 Ivo Banac O opoziciji str. 51 Robert Blažev1ć Legitfmacijska kriza postsocijal i stičkog poretka str. 56 Branko Horvat Opozicija l konsenzualna demokracija str. 64 Josip Županov Recentna zbivanja na hrvatskom političkom tržištu: konjunktura Ill temeljna promjena političkih stavova? str. 72 Nenad Zakošek NaciJa l opozicija. Problem modernizacije hrvatskog društva str. 83 Marijan Valković Kritička uloga Crkve teologije u politici str. 93 Eseji JOrgen Gephardt Liberalizam i komunitarizam: O nekim aporijama suvremenoga teoretskog diskursa str. 112 Werner Becker Razmatranje o toleranciji. O jednoj zanemarenoj temeljnoj vrijednosti demokratskoga ustavnog morala str. 126 Nikola Visković Političke životinje str. 141 Rasprave Tena Martin ić Obavijest i razvoj str. 158 Miroslav Vujević Nacionalni osjećaj str. 166 Tihomir Cipek Ideološka funkcija povijesti. Problem objektivnosti u historiografiji str. 180 Antun Šundalić Utjecaj katoličkog učenja u novoj političkoj klimi Hrvatske str. 200 Livia Kardum Pedeset godina Ujedinjenih naroda str. 213 Aktualna literatura Siniša Tatalović Selektivna bibliografija knjiga članaka o ratu u Hrvatskoj str. 219 Osvrti, prikazi, recenzije Erich Weede Mensch und Gesellschaft - Luka Brkić str. 228 Francis Fukuyama Kraj povijesti i posljednji čovjek - Patricija Mirt str. 230 France Pedićek Za antropološku "teoriju prakse" odgoja i obrazovanja - Josip Pivac str. 233 3 Opozicija - p ojam i funkcijtJ Uvodna napomena·

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments