Affordable Access

Overskridelse av myndighet, Aksjeloven § 6-33

Authors
Publisher
University Of Oslo
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Vdp:340

Abstract

mal_spesialoppgave Overskridelse av myndighet Aksjeloven § 6-33 Kandidatnummer: 437 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 14979 ord 24.04.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Presentasjon av tema og problemstillinger 1 1.2 Avgrensning av oppgaven 2 1.3 Rettskildebildet 3 2 DE LEGISLATIVE HENSYN BAK REGELEN 5 2.1 Hensyn bak regelen 5 2.1.1 Kort om aksjeloven § 6-33 og forholdet til EØS 7 3 ANVENDELSESOMRÅDET 9 4 DE ENKELTE VILKÅR 13 4.1 Innledning 13 5 MYNDIGHETSOVERSKRIDELSE 14 5.1 Innledning 14 5.2 Styrets legitimasjon 15 5.3 Styrets kompetanse 17 5.4 Daglig leders legitimasjon og kompetanse 23 5.4.1 Innledning 23 5.4.2 ”daglig ledelse” 24 5.5 Den signaturberettigedes legitimasjon 28 I 5.6 Den signaturberettigedes kompetanse. 28 6 KRAVET TIL GOD TRO HOS MEDKONTRAHENTEN 30 6.1 Innledning 30 6.2 Godtro-vurderingen 31 6.2.1 Hva aktsomhetsnormen må dekke 34 6.2.2 God tro i forhold til selskapets vedtekter 35 6.2.3 God tro i forhold til vedtekter med hjemmel i aksjeloven 38 6.2.4 Unntaket selskapets formål 39 6.2.5 Tidspunktet for den onde tro 41 6.2.6 Er godtro- vurderingen i overensstemmelse med EUs første selskapsdirektiv artikkel 9 42 7 ”… STRIDE MOT REDELIGHET Å GJØRE DISPOSISJONEN GJELDENDE” 44 8 ”GODTGJØR” 46 9 RETTSVIRKNINGENE OG FØLGENE AV OVERTREDELSEN AV § 6-33 48 9.1 Rettsvirkningene etter § 6-33 48 9.2 Erstatning for selskapet 50 9.2.1 Erstatning for selskapet når selskapet er bundet av disposisjonen 51 9.2.2 Erstatning for selskapet når selskapet ikke er forpliktet overfor tredjemann 54 9.3 Ansvar overfor medkontrahenten 55 10 LITTERATURLISTE 58 II 1 Innledning 1.1 Presentasjon av tema og problemstillinger Temaet for denne oppgaven er aksjelovens § 6-33.1 Aksjeloven § 6-33 regulerer overskridelse av myndighet eller kompetanse fra bestemte selskapsrepresentanter. Dersom styret, daglig

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F