Affordable Access

Els palaus de Terrassa. Estudi de la presència musulmana al terme de Terrassa a través de la toponímia

Authors
Publisher
Institut Ramon Muntaner
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Article 09 ELS PALAUS DE TERRASSA. ESTUDI DE LA PRESENCIA MUSULMANA AL TERME DE TERRASSA A TRAVÉS DE LA TOPONÍMIA' Joan Soler i Jiménez; Vicenç Ruiz i Gómez Petro sacristae, scriptis libentes istis El mot palau ha estat lligat a la historiografia terrassenca des dels estudis de Soler i Palet. La presència d'aquesta realitat a la documentació medieval no ha passat desapercebuda a ningú i s'ha utilitzat la informació que la documentació presenta per justificar i entendre un dels edificis més emblemàtics de la nostra ciutat, com és la Torre del Palau. Sense deixar de ser fidels a aquest interès, volem donar amb aquest article un punt de vista diferent de la interpretació de la realitat medieval de Terrassa, en concret del moment de la conquesta andalusina. El nostre estudi parteix d'una base eminentment documental i utilitza les dades que l'arqueologia, amb els importants avenços dels darrers anys, ens ha proporcionat. Creiem que el nostre estudi pot donar noves orientacions a la recerca actual al voltant de la història medieval de Terrassa, així com a la recerca al voltant del castrum Terracia i del mateix castell palau de Terrassa. Per a la realització del nostre estudi hem volgut consul- tar en profunditat els fons documentals editats, i que disposen de documentació altmedieval, que actualment tenim a la nostra disposició, com ara el Diplomatari de Sant Llorenç del Munt (SLM),^ el Cartulari de Sant Cugat (CSC),2 el Diplomatari de Santa Anna (DSA),^ el Diplomatari de Montalegre (DCM)^ i el Diplomatari de la Catedral de Barcelona (DCB).'^ Alhora, hem hagut de con- sultar altres fons no editats, com són el Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d'Ègara (en procés d'edició), els pergamins de Sant Benet de Bages i els pergamins del segle XII del monestir de Sant Llorenç del Munt, que podem trobar a l'ACA. La nostra voluntat era la de realitzar un estudi al màxim de diacrònic possible, per tal de poder contrastar una mateixa realitat en èpoques diferents i

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F