Affordable Access

Dies i Coses, núm. 19

Publisher
Es Majoral
Source
Legacy

Abstract

‘111111MiteadININ 11111111■11M111111111 1111•11=1111111=1111111 MIMI MI -1111111=11111■1 Es patró Martina, record viu d'una època Entrevistes a: Na Maria del Mar Bonet i En Miguel Angel Nadal Amplia informació de la i .Cursa Popular de Sant Miguel i sobre el futbol local El text integre de la “Declaració Universal del Drets Col.lectius dels Pobles» Aquesta publicació no té cap finalitat lucrativa Agost - Setembre 90 N° 19 Mn. Antoni Vadell, 2 07669 CALONGE Preu: 200 Ptes. CONSELL DE REDACCIÓ Margalida Adrover Bel Rigo Maria Adrover Jaume Valbona Maties Adrover Pep Estelrich Jaume Julia Guillem Roig Agraïm totes les col.laboracions i els su- port de qui s'anuncia a les nostres planes i de qui ens llegeix COL•LABORADORS Antoni Adrover Jaume Rigo Eneko Landaburu G.O.B. Santanyí Toni Vadell Marc Vallbona Baltasar Amengual Joan Torres Joana Adrover Joan Grimait Miguel Fons Josep Adrover DL 148-1988 IMPRIMEIX Informacions Llevant, S.A. Tel. 55 03 28 - MANACOR Els escrits d'aquesta publicació expresen únicament l'opinió dels seus autors dies i coses / 2 CONTINGUT D'AQUEST NÚMERO Crònica 3 La Sala 4 Joana) 6Conversa amb... Maria del Mar Bonet (Margalida i Dies i (Jaume i Grimait 8gloses Julià Joan 11Colage 14La nostra Es Patró Martina (Pep Estelrich)gent: nostres noms carrers 17Els de (Miguel Pons) 19Vallbona de les Monges. Lleida (Miguel Pons) Rondalles del terme (En des Recó)Jordi 20 Declaració dels drets dels 21universal col.lectius pobles Salut i Pau (Eneko Landabuni) 24 26L'Antàrtida: «Parc Mundial» (GOB, Santanyí) cosa 28L'esport és bona Personatge d'actualitat: Miguel Angel Nadal (Maties Adro- ver) 28 30En Toni Puig: S'atleta calongí Presentació Cala d'Or (Maties Adrover) 31nous jugadors Flash 32esportiu 37Planes d'opinió La de la terraveu 38 Passatemps (Antoni Vadell) FOTOGRAFIA PORTADA ES PATRÓ MARTINA Es Patró Andreu Martina ens ha rebut a ca seva, i ens ha obert als seus 96 anys, la caixa gran dels seus records.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F