Affordable Access

Fermentacja i proteoliza procesu kiszenia świeżej i podsuszonej zielonki z di- oraz tetraploidalnych form koniczyny czerwonej

Authors
Publisher
Faculty of Agriculture, University of Zagreb
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Red Clover
  • Genetic Forms
  • Wilting
  • Silage
  • Biogenic Amines
  • Koniczyna Czerwona
  • Formy Genetyczne
  • Podsuszanie
  • Kiszonki
  • Aminy Biogenne

Abstract

Analizowano wpływ podsuszenia surowca, formy genetycznej koniczyny czerwonej (2n – 4n), odmiany w obrębie danej formy genetycznej: 2n (Krynia – Parada), 4n (Jubilatka – Bona) oraz SM x forma, SM x 2n, SM x 4n. Uzyskane wyniki wykazały dominujący wpływ czynnika podsuszenia nad czynnikami genetycznymi (forma genetyczna, odmiana) na przebieg fermentacji i zakres proteolizy podczas zakiszania koniczyny czerwonej. Stwierdzono jednak wpływ formy genetycznej koniczyny na zawartość białka właściwego w kiszonkach oraz stopień proteolizy w trakcie zakiszania. Stwierdzony wpływ formy genetycznej koniczyny na zakres proteolizy w kiszonkach (przy zbliżonym udziale cukrów rozpuszczalnych i pojemności buforowej zakiszanych zielonek) pozwala przypuszczać, że występuje zróżnicowanie innych chemicznych cech zielonek wpływających na proteolizę (aktywność PPO, zawartość polifenoli) między formami genetycznymi i odmianami.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F