Affordable Access

En de ouders? Een beschrijvend onderzoek naar de begeleiding van de ouders in de kinderpsychiatrie binnen de dienst UCIKAP van het UZ GEnt

Authors
Publisher
KATHO
Publication Date

Abstract

Wanneer een kind opgenomen wordt op een psychiatrische afdeling, dan hebben ook de ouders nood aan ondersteuning. Ik wou met het maken van dit eindwerk een antwoord krijgen op enkele vragen. Ik vroeg mij af wat de rol van de psychiatrische verpleegkundige is bij de begeleiding van de ouders, hoe het contact tussen ouders en verpleegkundigen verloopt en hoe belangrijk informele gesprekken zijn. Voor de uitvoering van mijn onderzoek opteerde ik voor een vergelijkende casestudy. Ik maakte twee vragenlijsten op: één voor de ouders en één voor de verpleegkundigen. De resultaten vergeleek ik dan achteraf met elkaar. Ik voerde mijn onderzoek uit op mijn stageplaats, namelijk de dienst kinderpsychiatrie van het UZ Gent. De ouders noemden de verpleegkundigen vertrouwenspersonen waarmee ze een positief contact hadden. Ze voelden zich gesteund en gerustgesteld door de verpleegkundigen. Eerlijkheid en (praktische) informatie stelden ze op prijs. De verpleegkundigen vonden het belangrijk om een minimum te weten over de achtergrond van de ouders, maar ze zeiden ook dat wanneer men te veel informatie had, dit tot vooroordelen kan leiden. Ze zien een contactmoment ook als observatiemoment. Ze benoemden een lage drempel, het tonen van begrip en empathisch zijn als belangrijke factoren. De ouders worden betrokken bij de zorg en krijgen uitleg en informatie van de verpleegkundigen. Ik kan concluderen dat verpleegkundigen verschillende belangrijke taken hebben bij de begeleiding van de ouders, maar dat zij hieromtrent weing theoretische achtergrond hebben. Ik stel voor dat er verder onderzoek gebeurt rond dit onderwerp, zodat er meer recente literatuur rond verschijnt. Ook raad ik aan dat er rond dit onderwerp bijscholingen worden georganiseerd voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de kinderpsychiatrie.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments