Affordable Access

RUBRIKA UREDNIKA

Authors
Publisher
Croatian society for fuels and lubricants
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

RU 2 OK Kristina RUBRIKA UREDNIKA goriva i maziva, 43, 2: 85-86, 2004. 85 Poštovani čitatelji, Na simpoziju Maziva 2003 održan je okrugli stol posvećen problematici djelatnosti maziva s posebnim osvrtom na utjecaj zakonodavstva i zaštitu okoliša. Vezano uz gospodarski razvoj sve je izraženije nezaobilazna i zaštita okoliša Pitanja zaštite okoliša važna su nam i zbog priprema i prilagođavanja naše zemlje za pridruživanje i ulazak u Europsku uniju. INA kao važan gospodarski čimbenik naše zemlje sve veću pažnju posvećuje zaštiti okoliša sigurnosti i zdravlja. Prioriteti zaštite okoliša su usklađivanje poslovanja s odgovarajućim zakonskim propisima, kontinuirano unapređenje i poboljšavanje sustava upravljanja te sprječavanje onečišćenja pri radu unapređivanjem i poboljšavanjem poslovnih postupaka i aktivnosti. Osiguranje spomenutih uvjeta postiže se predviđanjem, praćenjem, sprječavanjem, ograničavanjem i uklanjanjem nepovoljnih utjecaja na okoliš, donošenjem internih propisa, edukacijom i razvijanjem svijesti uposlenika o potrebi zaštite okoliša te učinkovitom primjenom postojećih i uvođenjem novih tehničko-tehnoloških rješenja. Briga o zaštiti okoliša ostvaruje se i ocjenjuje aktivnostima na implementaciji sustava upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001, ustrojavanjem katastra emisija u okoliš s podacima o tehnološkim jedinicama, emisijama u zrak, vode i podacima o otpadu, izradom operativnih planova, planova intervencija i ostalih pravlinika sukladno zakonskim propisima, praćenjem inspekcijskih nadzora i rješavanjem naloženih zahtjeva iz inspekcijskih zapisnika i rješenja, praćenjem troškova s naslova zaštite okoliša. Rješavaju se pitanja zbrinjavanja otpada koji nastaje čišćenjem spremnika i separatora, te postupanje sa zauljenom plastičnom ambalažom i ostalim zauljenim otpadom. Navedene vrste otpada zbrinjavaju se putem ovlaštenih tvrtki Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. U praktičom radu pri obavljanju

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F