Affordable Access

Dalmatia on the watershed between East and West in the light of the relationship between the Jadertine and the Salonitan Early Christian churches

Authors
Publisher
The Zagreb Archaeological Museum
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

B. MIGOTTI: Dalmacija na razmeđi, VAMZ, 3.s., XXIV-XXV 163-182 (1991-92) 163 BRANKA MIGOTTI Zavod za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Marinkovićeva 4 Zagreb DALMACIJA NA RAZMEĐI ISTOKA I ZAPADA U SVJETLU MEĐUSOBNOG ODNOSA JADERSKE I SALONITANSKE RANOKRŠĆANSKE CRKVE UDK 940:1 (36) Izvorni znanstveni rad Premda izvori koji govore o položaju Dalmacije u odnosu na istočnu i zapadnu polovicu Rimskog Carstva nisu posve određeni, može se pretpostaviti da je ta provincija već od kraja 4. st. ostvarila status stanovite samostalnosti, što je u cijelosti obilježilo njezinu kasnoantičku i ranosrednjovjekovnu povijest. Pitanje se političkih i kulturno-civilizacijskih prilika kasnoantičke Dalmacije na razmeđi Istoka i Zapada, usredotočeno na prostor između rijeka Zrmanje i Cetine, dade sagledati u međusobnim odnosima jaderske i salonitanske ranokršćanske crkve, odnosno Liburnije (prostor između Zrmanje i Krke) i središnjeg dijela Dalmacije (prostor između Krke i Cetine). U tom se smislu u ovome radu raspravlja o pojedinim segmen- tima života jaderske i salonitanske crkve (crkveno-politički odnosi, ha- giografija, tipologija sakralnih građevina i liturgijski obredi, dogma, ukrašeni crkveni namještaj i građevinske čestice), na kojima se mogu uočiti razlike u osobinama i sklonostima dviju dalmatinskih ranokršćan- skih zajednica. Smještaj na zemljopisnoj i političkoj razmedi Istoka i Zapada položaj je rimske provincije Dalmacije učinio veoma osobitim u pogledu civilne, vojne i crkvene vlasti, pa je i laviranje između ta dva opća usmjerenja konstanta dalmatinske povijesti u antičkom i srednjovjekovnom razdoblju. S obzirom da je formalno bila zapadna pokra- jina, njena je crkva priznavala jurisdikciju rimskog pape. S druge je strane Bizant neprestano gajio, a povremeno i ostvarivao, političke zahtjeve na tu provinciju. Slično je i salonitanska kršćanska zajednica, potaknuta od orijentalnog elementa, održavala trajne veze sa istočnim krajevima. Mišljenja o položaju Dalm

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments