Affordable Access

Харківська неповна середня школа-інтернат № 71 імені В. Г. Короленка для сліпих дітей в роки другої світової війни (1939-1945 рр.)

Authors
Publisher
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
 • школа-інтернат
 • незрячі
 • Харків
 • окупація
 • директори
 • школа-интернат
 • незрячие
 • Харьков
 • оккупация
 • директора
 • Boarding School
 • Blind
 • Kharkiv
 • Occupation
 • Directors

Abstract

У статті аналізується передокупаційна історія школи-інтернату № 71, зокрема причини, які зумовили провал евакуаційних заходів, вивчається контраверсійна постать одного з директорів інтернату – О. О. Уткіна. Досліджується діяльність інтернату за часів окупаційного лихоліття і в перші роки після визволення міста Харкова. У роботі зроблено висновок про об’єктивність причин зриву евакуації, частково реабілітовано діяльність О. О. Уткіна, обґрунтовано провідну роль персоналу в мінімізації втрат навчального закладу. В статье анализируется предокупационная история школы-интерната № 71, в частности причины, которые обусловили провал эвакуационных мероприятий, изучается контраверсионная фигура одного из директоров интерната – А. А. Уткина. Исследуется деятельность интерната во время оккупационного лихолетья и в первые годы после освобождения города Харькова. В работе сделан вывод об объективности причин срыва эвакуации, частично реабилитирована деятельность А. А. Уткина, обоснована ведущая роль персонала в минимизации потерь учебного заведения. This paper is devoted to an analysis of preocupational history of the boarding school № 71, in particular, to the reasons which led to the failure of evacuational measures, the contradictional figure of A. A. Utkin, who was one of the directors of boarding school, has been researched. The activity of the boarding school during the hard times and the first years after the liberation of Kharkiv city was investigated. The conclusion has been done that the reasons of the failure of the evacuation had been objective. Activity of A. A. Utkin was partially rehabilitated, the leading role of the staff in minimizing of loses of the educational institution was justified.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F