Affordable Access

Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з фундаментальних дисциплін

Authors
Publisher
Житомир
Publication Date
Source
Legacy
Keywords
  • Lb1603 Secondary Education. High Schools

Abstract

рохробка заг. критеріївdoc Бойчук І. Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з фундаментальних дисциплін / І. Бойчук // Професійна спрямованість навчання в медичних та фармацевтичних коледжах : матеріали наук.-практ. конф. викладачів медичних та фармацевтичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації, Житомир, 20 квітня 2007 р. – Житомир, 2007. – С. 30–34. Бойчук Ірина, заступник директора з навчальної роботи Житомирського базового фармацевтичного коледжу Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з фундаментальних дисциплін У сучасному соціально-економічному суспільстві нашої держави рівень освіти, ефективність діяльності вищого навчального закладу з підготовки конкурентоспроможних фахівців медицини та фармації значною мірою залежить від результативності запровадження інноваційних технологій навчання та системи контролю якості підготовки фахівців. Як свідчить педагогічний досвід, створення методики об’єктивного визначення рівня засвоєння знань студентами – дуже складне завдання, яке сьогодні ще не вирішене. Перш за все це пов’язано з тим, що немає єдиних вимог до оцінювання знань, умінь та навичок студентів з кожної дисципліни, тобто немає загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів. Вивчення дисциплін фундаментального циклу, в кінцевому результаті, має на меті формування стійких систематичних знань як основи вивчення професійно орієнтованих та спеціальних дисциплін. При оцінюванні навчальних досягнень визначається ступінь відповідності й реального рівня підготовки студента з конкретної дисципліни необхідному. Запропоновані студентові завдання для перевірки знань, умінь та навичок в обов’язковому порядку мають містити як теоретичні, так і практичні питання в обсязі, передбаченому програмою курсу. Оцінюючи навчальні досягнення студентів, необхідно виявити: - рівень володіння теоретичними знаннями; -

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments