Affordable Access

Damunt Damunt, núm. 75

Publisher
Associació Gent de la vila
Source
Legacy

Abstract

DAMUNT et5, DAMUNT REVISTA D'INFORMACIÓ LOCAL - SANT JOAN - AGOST 1.997 - NÚM. 75 '141, CONTINGUT 1 NOTICIES LOCALS pág. 3, 4, 5 i 6 POEMES I GLOSES pág. 3 i 7 ENTREVISTES • Paquita Hernández pág. 8, 9 i 10 • Rimma Andrianova pág. 11 • Maria Mates pág. 12 ¡13 COL-LABORACIONS * Per la vila fora de la vila - Fermadores de bísties pág. 14, 15116 * Contarelles i memòries(V) pág. 17 i 18 * Visita de dos amics pág. 19 i 20 * Vivències temps pel record pág. 20 i 21 * Necessit parlar amb tu pág. 22 * Un mes de treball a Leeds pág. 22 * A Sant Joan no hi ha res per divertir-se pág. 23 * Centre coordinador de biblioteques * pág. 24 PORTADA: NATA» DAMUNT DAMUNT Revista d'infonacidlocal SANT JOAN (MALLORCA) AGOST 1.997 - Núm. 75 Dipòsit legal PM-673-1991 Domicili: Major, 68 07240 SANT JOAN (MALLORCA)I Director, M~rifflultu- et Redácció: Gtállem Morlá Adrover Fotografia: Miguel Fiord Huguet Dibutxos : Joan Morey Company Col.laboradort: Amador Antich Bauzá Andreu Bauzá i Joan Caries Costa Salom Gabriel CompanItGayá Miguel Flora Hugtiet Cati Gayá Bauzá Catalina Jaume Ginard Bárbara Mates Sastre Joan Morey Comparty Guillem Morlá Marc Vidal Bonet Imprimeix: APÓSTOL Y CNIUZADOR PETRA (IVIALLORCA) NOTA: Els anides publicats sois expressen l'opinió deis seus autoni. La revista no s'identifica necessàriament amb el seu contingut. NOTICIES LOCALS 4 EL C.E. SANT JOAN, ALTRE VOLTA AL CAMPIONAT DE r REGIONAL El C.E. Sant Joan ha iniciat la preparació per participar un any més al Campionat de 2' Regional, que començarà el 14.09.97 amb el partit Sant Joan - Arta. La competició comptarà amb 18 equips i són nous enguany a aquesta categoria els descendits de 1a Regional: Petra, Playas de Calvià i Colònia i els ascendits: Marratxí, Constancia , U. E. Poblara i Arta. Per començar la temporada el Sant Joan s'enfronta el dia 9 al Pla de Na Tesa de 1 a regional. El nostre equip dona una bona impressió i entre les novas incorporacions hi figuren els sa

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments