Affordable Access

Milovan Antonić: “Agrojapra” zadružni putokaz u Podgrmeču, Banja Luka – Donji Agići, Književna zajednica “Vaso Pelagić”, 2007., 203 str., ilustr.

Authors
Publisher
Institute for social research in Zagreb
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

07 Antonic.indd S o c i o l o g i j a i p r o s t o r 219 Recenzije i prikazi Milovan Antonić “Agrojapra” zadružni putokaz u Podgrmeču Banja Luka – Donji Agići, Književna zajednica “Vaso Pelagić”, 2007., 203 str., ilustr. Knjiga Milovana Antonića “Agrojapra” zadružni putokaz u Podgrmeču zani- mljivo je, poučno i vrijedno štivo iz zadrugarstva iz tri razloga. Ponajprije, iako je riječ o zborniku uglavnom već objavljenih tekstova i isprava, djeluje kao autorova pripovijest o općoj zemljoradničkoj zadruzi iz Donjih Agića u Bosni i Hercegovini. Knjiga je zasićena informacijama, iskustvom i spoznajama i ilustrirana fotografija- ma temeljem kojih čitatelj dobiva cjelovitu sliku o stvaranju zadruge u tegobnom poratnom i tranzicijskom vremenu, zadruge koja je postala okosnicom ekonomsko- ga, društvenoga i kulturnog života sela u dolini Japre. Tako se Antonić pridružio malobrojnoj skupini autora zadružnih monografija u Jugoistočnoj Europi. Drugo, riječ je o štivu o dvije poznate poljoprivredne zadruge – “Agići” (1945. – 1992.) i “Agrojapra” (osnovana 1999.) i o dva njihova direktora – Draganu i Milovanu Anto- niću, ocu i sinu, začetniku i nastavljaču, ljudima silne energije i cijenjenim seoskim liderima. Bez takve energije i upornosti kojom su oni i njihovi zadrugari stvarali zadruge sukladno izvornoj zamisli zadruge, nemoguće je ostvariti bolji život sela i seljaka. Treće, sintagma zadružni putokaz u naslovu knjige ističe nužnost zajed- ničkog djelovanja nasuprot licemjernom odnosu ključnih društvenih aktera prema zadrugarstvu, prakticiranju tranzicije i privatizacije kao divljeg kapitalizma. Razne špekulantske skupine tijekom procesa tranzicije prigrabile su zadružnu imovinu i pretvorile zadruge u svoja privatna poduzeća. M. Antonić rješenje vidi u vlastitom projektu nastalom primjenom nordijskog modela, s poštivanjem dobre domaće tradicije, i uz pomoć međunarodnih organizacija. Upravo stoga knjiga, iako posve- ćena jednoj zadruzi, obrađuje spoj

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F