Affordable Access

Türkiye’de nominal döviz kuru, faiz oranları ve döviz kuru risk primi ilişkilerinin regresyon ağaçları ile incelenmesi

Authors

Abstract

Bu makale, 1990:01–2006:04 dönemleri arasında beklenen nominal US Dolar kur değişmelerinin belirleyicilerini, Güvencesiz Faiz Oranı Paritesi çerçevesinde incelemektedir. Parametrik olmayan ve açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde çapraz etkileşimlerini de hesaba katan, Regresyon Ağaçlarının kullanıldığı bu analiz, tüm dönemi 2000 finansal krizi öncesi ve dalgalı kur rejimi dönemi olarak ikiye ayırarak, iki ülke arasındaki nominal faiz oranları farkı ve döviz kuru risk priminin, döviz kuru değişmelerini nasıl etkilediğini açıklamaktadır. Çalışma, nominal kur artışlarının belirleyicileri olarak, 2000 krizi öncesi dönemde ülkelerarası faiz oranları farkı ve kur riskinden daha çok söz edilebildiğini, dalgalı kur rejimi döneminde ise yalnızca kur riskinin birincil öneme sahip olduğunu ve kur stabilizasyonunun sağlanması için politika yapıcı tarafından daha dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments