Affordable Access

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03060107- «Логістика»)

Authors
Publication Date
Keywords
  • План 2012

Abstract

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03060107- «Логістика») Харків - ХНАМГ – 2012 � ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03060107- «Логістика») Укл.: Івасішина Н.В. Килимник І.І., - Харків: ХНАМГ, 2012.- с. Укладач: Наталія Володимирівна Івасішина Інна Ігорівна Килимник Рецензент: доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності ХНАМГ Т.А.Коляда Рекомендовано кафедрою протокол № ____від «___»___________201__ р.

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments