Affordable Access

Conferència sobre ètica

Authors
Publisher
Comprendre: Revista catalana de filosofia
Publication Date
Source
Legacy

Abstract

Comprendre II - 2000/1 183 - 185 (67 - 69) Dilluns, 30 de desembre, 1929 (a casa de Schlick) En l’home hi ha l’impuls a escometre contra els límits del llen- guatge. Pensin vostès, per exemple, en la sorpresa que quelcom existeixi. Una sorpresa no es pot expressar en forma de pregunta, i tampoc no hi ha cap resposta. Diguem tot el que vulguem dir, a p r i o r i només pot ser una insensatesa. Tanmateix, escometem con- tra els límits del llenguatge. Aquest escometre, també el va veure Kierkegaard i fins i tot el va caracteritzar de manera completament semblant (com un escometre contra la paradoxa). Aquest escome- tre contra el límit del llenguatge és l ’ è t i c a. Considero certament important que hom posi fi a tota la xerrameca sobre ètica –si hi ha coneixement, si hi ha valors, si el bé es pot definir, etc.–. En ètica sempre s’intenta dir quelcom que no toca l’essència de la cosa i que mai no pot tocar-la. És cert a priori: doni’s sempre la definició de bé que es vulgui donar, sempre és un malentès creure que allò que en realitat hom vol significar es correspon precisament amb l’expressió (Moore). Però la tendència, l’escometre, apunta vers alguna cosa. 17 de desembre, 1930 Sobre l’ètica de Schlick. Schlick diu que en l’ètica teològica hi ha dues concepcions sobre l’essència del bé: segons el significat més superficial, el bé és bo perquè Déu el vol; segons la significa- ció més profunda, Déu vol el bé perquè és bo. Jo opino que la primera concepció és la més profunda: és bo allò que Déu mana. Perquè barra el camí a qualsevol explicació «per què» és bo, mentre que precisament la segona concepció és la superficial, la racionalista, que procedeix com si allò que és bo pogués ser ulteriorment fonamentat. Notes de converses amb Wittgenstein Friedrich Waismann Aquest text aparegué en T h e Philosophical Review 74 (1965). © 1965 Cornell University. Agraïm a l’editor el seu permís per a publicar aquesta versió. 184 (68) Comprendre III - 2001/2 1. El text alemany de P h . R e

There are no comments yet on this publication. Be the first to share your thoughts.

Statistics

Seen <100 times
0 Comments
F